Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hermann Buddensieg

Hermanas Budenzygas, XX a. vokiečių poetas, vertėjas.

Buddensieg Hermann (Hermanas Bùdenzygas) 1893 VI 3 Eisenache 1976 XII 12 Heidelberge, vokiečių poetas, vertėjas. Filosofijos daktaras (1920). Per Pirmąjį pasaulinį karą kovėsi Rytų ir Vakarų frontuose. Po karo baigė Jenos universitetą. Naciams atėjus į valdžią, Buddensiegas suimtas ir kalintas. 1955 išrinktas Adomo Mickevičiaus draugijos Vokietijoje pirmininku, 1956–1974 Heidelberge šios draugijos leidinio Mickiewicz–Blätter redaktorius. Vokiečių baltistas Viktoras Falkenhahnas paskatino Buddensiegą domėtis Lietuva. Todėl 1964–1965 Buddensiegas leidinyje Mickiewicz–Blätter paskelbė pirmąjį Kristijono Donelaičio Metų vertimą, dedikuotą „Lietuvos valstiečiams, kurie Pirmojo pasaulinio karo metais manimi pasitikėjo“. 1966 Münchene atskira knyga (iliustruota) išleistas Buddensiego vertimas – Donelaičio Metai (1970 Leipcige pasirodė pakartotinas leidimas). Buddensiegas ypač vertino Donelaitį ir siejo jį su antika, o ne su XVIII amžiumi. Buddensiegas išvertė į vokiečių kalbą ir Antano Baranausko Anykščių šilelį, Dionizo Poškos Mužiką Žemaičių ir Lietuvos bei kitų kūrinių.

L: Buddensieg H. Kristijonas Donelaitis. Leben und Werk in seiner Zeit // Donelaitis K. Die Jahreszeiten. Nachdichtung von Hermann Buddensieg. München, 1966; Stepanauskas L. H. Budenzygas ir Lietuva // Darbai apie Kristijoną Donelaitį. V., 1993, p. 173–184; Jovaišas A. Donelaičio „Metų“ vertėjas Hermannas Buddensiegas // Lietuvos aidas, 1993 07 15; LE, XXXVI, p. 136.

Albinas Jovaišas

Iliustracija: Hermannas Buddensiegas

Iliustracija: Kristijono Donelaičio „Metų“, kuriuos į vokiečių kalba išvertė Hermannas Buddensiegas (Münchenas, 1966) viršelis. Knyga iliustruota Vytauto Kazio Jonyno, Vytauto Jurkūno ir Eriko Varno raižiniais