Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Karalius

XX–XXI a. lietuvių poetas, rašytojas, vertėjas.

Karãlius Vytautas 1931 IV 15 Klaipėdoje 2019 V 15 Vilniuje, poetas, rašytojas, vertėjas. Vienas žymiausių lietuviškų aforizmų kūrėjų. Lietuvos rašytojų sąjungos narys (1966). Endriaus Karaliaus sūnus, Deutsch-Litauische Literarische Gesellschaft narys Lietuvoje. 1941 tėvams repatrijavus į Didžiąją Lietuvą, Karalius mokėsi Tauragės ir Telšių apskrityse, 1950 baigė Šilutės gimnaziją, 1954 Vilniaus pedagoginio instituto Užsienio kalbų fakultetą, 1954–1958 jame dėstė anglų kalbą. Nuo 1958 dirbo kūrybinį darbą. Parašė eilėraščių rinkinius: Šviesa ir akys (1960); Ugnies estafetė (1964); Tylos veidrodis (1972); Rašo saulė šešėliu (1982); aforizmų knygas: Sizifas be akmens (1974); Aureolės ir kepurės (1980); Žolė Trojos arkliui (1984); Pusantro sparno (1985); Nulis kilpoje (1996). Eilėraščių rinkinys Svet i glaza [Šviesa ir akys] 1984 išleistas Maskvoje, aforizmų rinkinys Flügel im Futteral [Sparnai futliare, verstas autoriaus] 1984 Vakarų Berlyne. Į lietuvių kalbą išvertė šiuolaikinių Vakarų, daugiausia vokiečių, poetų – Bertoldo Brechto, Nelly Sachs, Ericho Friedo, Hanso Magnuso Enzensbergerio, Michaelio Krügerio, Doris Runge ir kitų – kūrinių. Į lietuvių kalbą išvertė didžiąją dalį eilėraščių, išleistų Rytų Vokietijos autorių poezijos rinktinėje Veidas ir rankos (1984), poeto Paulio Celano knygą Aguona ir atmintis (1979, su Sigitu Geda). Išvertė iš Klaipėdos krašto kilusios poetės Aldonos Gustas eilėraščių rinktinę Briedžiai mano broliai (1993), su kitais – jos dvikalbes knygas Eilėraščiai. Proza. Piešiniai – Gedichte. Prosa, Zeichnungen (1994), Dabar – Jetzt (1998). Karaliaus vertimų gausu antologijoje XX a. Vakarų poetai (1969), Pablo Nerudos rinktinėse Poezija (1972, 1980). Išvertė Friedricho Dürrenmatto pjesę Frankas V (pastatyta Panevėžio teatre, 1969). Karaliaus kūryba išversta į vokiečių, rusų, lenkų, baltarusių, moldavų, ukrainiečių, slovėnų, bulgarų, latvių, ispanų ir kitas kalbas.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Vytautas Karalius, 1984

Iliustracija: Vytauto Karaliaus knygos „Rašo saulė šešėliu“ (1982), viršelis

Iliustracija: Vytauto Karaliaus knygos „Nulis kilpoje“ (1996) viršelis