Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ansas Masalskis

Hans Masalskis, XX–XXI a. visuomenės veikėjas, architektas, žurnalistas, literatūros tyrinėtojas, dailininkas.

Masálskis Ansas (Hans) 1924 V 23Klaipėdoje 2006 IV 19Hannoveryje, visuomenės veikėjas, architektas, žurnalistas, literatūros tyrinėtojas, dailininkas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkas. Kilęs iš senos bajorų giminės. Klaipėdoje mokėsi įvairiose mokyklose, Vytauto Didžiojo gimnazijoje pas Adomą Braką. Draugavo su Tautvydu Braku. Dalyvavo Klaipėdos sporto sąjungos „Šarūnas“ veikloje. Pasižymėjo amatų mokykloje (tapybos mokytojas O. Raudies). Pažinojo Praną Domšaitį, Ievą Simonaitytę. Talkininkavo architektui Bronatzkiui Smeltės statybose. 1942 paimtas valstybinio darbo prievolei, 1943 pradžioje – į vokiečių kariuomenę. Dalyvavo mūšiuose Rytų fronte, vėliau Prancūzijoje. Pokariu buvo atklydęs iki Tilžės, vėliau grįžo į Vakarus. Vokietijoje studijavo architektūrą, Göttingeno universitete – filosofiją ir psichologiją. Dirbo statybos žurnalo redakcijoje, vėliau Hannoveryje – architektų firmose. Susiradęs Georgo Sauerweino gimines, pradėjo studijuoti jo palikimą. Vokiečių kalba parašė monografiją Dr. Sauerwein – sein Leben und Wirken, 1971, 1981 [Dr. Sauerweinas, jo gyvenimas ir veikla]. Inicijavo Lietuvių literatūros draugijos (Tilžė, 1879–1923) veiklą tęsiančios Vokiečių ir lietuvių literatūros draugijos (Deutsch-Litauische Literarische Gesellschaft e. V.) įkūrimą 1971 Hannoveryje, jai pirmininkavo iki perkėlimo į Greifswaldą 1998. Po Alberto Annieso mirties (1979 VIII 8) perėmė žurnalo „Nemuno kraštas“ (ėjo 1964–1991) redagavimą (nuo nr. 81). Nuo 1975 leido Mitteilungen der DLLG e. V. [Vokiečių ir lietuvių literatūros draugijos pranešimai]. 2003 pradžioje. išleido išsamią savo monografiją apie G. Sauenveiną Das Sprachgenie [Kalbos genijus]. Knygoje nuodugniai išnagrinėta G. Sauerweino veikla Mažojoje Lietuvoje, paskelbti jo kūriniai lietuvių kalba, pateikta daug medžiagos apie lietuvininkų gyvenimą. Bendravo su rašytojais, literatūros tyrėjais, lituanistais Vokietijoje, Lietuvoje. Gyveno Hannoveryje. Turėjo sukaupęs turtingą asmeninę biblioteką, archyvą. Masalskio dailės kūrinių pirmoji paroda (piešiniai anglimi, akvarele) surengta 1942 Klaipėdos amatų mokykloje. Tos mokyklos pastatas puoštas Masalskio sgrafito kūriniu. 1947 Vokietijoje dalyvavo parodoje Sugriautas Hannoveris. 1952 Löhre surengė piešinių parodą. Masalskis kūrė etiketes, šablonus audiniams ir kitus taikomosios dailės objektus. Projektavo gyvenamuosius namus, poilsio namelius Korsikoje (Prancūzija), jaunimo ir sporto kompleksą Hannoveryje. Iliustravo keletą žurnalų. Nuo 1988 Vydūno draugijos garbės narys.

Vytautas Gocentas

Eva Erika Labutytė

Marija Purvinienė

Iliustracija: Ansas Masalskis, 1980

Iliustracija: Hanso Masalskio piešinys „Surinkimininkai Melnragėje“, apie 1942