Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Spauda“

Mažosios Lietuvos knygų ir laikraščių leidybos draugija.

„Spaudà“, Mažosios Lietuvos knygų ir laikraščių leidybos draugija, veikusi 1914–1922 Tilžėje. Susidarė iš Prūsų Lietuvos savaitraščio leidėjų grupės. Valdybos pirmininkas Jurgis Jagomastas, nuo 1920 Vydūnas, reikalų vedėjas Jokūbas Stiklorius. 1914 draugijoje buvo 16, 1920 – apie 60 narių. Draugija naudojosi Enzio Jagomasto spaustuve „Lituania“. 1919 VII 1 nusipirko Pawlowskio spaustuvę. Veiklą finansavo iš narių įnašų, 1920 gavo Lietuvos vyriausybės beprocentinę paskolą. Mažajai Lietuvai leido laikraščius „Prūsų Lietuvos savaitraštis“ (1913–1914), „Prūsų lietuvių balsas“ (1919–1920), „Rytojus“ (1920–1922), „Litauische Warte“ (1919–1921). Savo lėšomis išleido 14 knygų ir smulkiųjų spaudinių: elementorių, kalendorių, informacinių lapelių. „Spauda“ gaudavo užsakymų ir iš Didžiosios Lietuvos. Propagavo Mažosios ir Didžiosios Lietuvos suartėjimo idėjas. Dėl valdžios persekiojimų ir finansinių sunkumų draugija veiklą sustabdė. Spaustuvę 1921 liepą nupirko kultūros draugija „Aukuras“. Nutraukus veiklą Draugija Tilžės teisme nebuvo išregistruota. Lietuvių draugijų sąrašuose ji išliko iki Antrojo pasaulinio karo. Valdyba surengė „Spaudos“ 20-mečio minėjimą, spaudinių parodą, „Spauda“ nurodė save kaip „Naujojo Tilžės keleivio“ leidėją (1924 V 1–1925 VIII 15).

Domas Kaunas

Iliustracija: Lietuviškų laikraščių darbuotojai: Pranas Srugys, neatpažintoji, Lingys, Jonas Grigolaitis, Juozas Pronskus, Birškutė, apie 1930 / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1988, Nr. 83

Iliustracija: Posėdis laikraščio „Lietuvos pajūris“ leidybos reikalais Čikagoje: Martynas Emilis Nauburas, Mikas Nagys, Pranas Srugys, Martynas Purvinas, Ansas Lymantas, Jonas Anysas, Jurgis Anysas / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1966, Nr. 2 (24)