Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Litauische Warte“

„Lietuvos sargas“, lietuvininkams skirtas laikraštis, ėjęs 1919–1921 Tilžėje vokiečių kalba.

„Litauische Warte“ [Lietuvos sargas], lietuvininkams skirtas laikraštis, ėjęs 1919 III–1921 Tilžėje vokiečių kalba. Iš pradžių leistas kartą per savaitę, nuo 1920 – kas mėnesį. Rašė apie Mažosios Lietuvos lietuvininkų gyvenimą, pasisakydavo už krašto susijungimą su Lietuva. 1919 leido Jokūbas Stiklorius, nuo 1920 – Tilžės „Spaudos“ bendrovė. Redaktoriai Jokūbas Stiklorius, Hermanas Dugnius. 1921 „Lietuvos sargas“ vokiečių uždarytas.

Vytas Urbonas

Iliustracija: Laikraščio „Litauische Warte“ antraštė, 1919, nr. 13 /14 / Iš Vaclovo Bagdonavičiaus rinkinio