Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Naujasis Tilžės keleivis“

laikraštis, leistas 1924–1940 Tilžėje.

„Naujàsis Tižės kelevis“, laikraštis, leistas 1924 V 10–1940 IX 2 Enzio Jagomasto leidyklos Lituania Tilžėje 2 kartus per savaitę, kartais ir dažniau. Sustojus „Naujai lietuviškai ceitungai“ ir „Keleiviui“, Naujasis Tilžės keleivis buvo vienintelis lietuviškas ir lietuviškos dvasios laikraštis Prūsų Lietuvoje. Rašė apie svarbiausius įvykius Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje, Vokietijoje, spausdino M. Katkaus, Lazdynų Pelėdos, A. Jakšto, K. Donelaičio, Maironio kūrinius. Buvo 4 puslapių, spausdintas gotikiniu šriftu. Leido priedus. Redaktorius F. Domašius, J. A. Mikutaitis, Jagomastų šeima: Enzys, Ona, vėliau – Dovas. 1926 išplatinta 644 egzemplioriai, 1932 – 325. Naciams 1940 IX 2 uždraudus lietuvišką spaudą, Naujasis Tilžės keleivis sustojo.

LE

ŽE

Iliustracija: Laikraščio „Naujasis Tilžės keleivis“ antraštė, 1940, Nr. 12 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“, 2000