Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pawlowskio spaustuvė

Edvardo Pawlowskio spaustuvė, veikusi 1899–1825 Tilžėje.

Pawlowskio spaustùvė. Veikė 1899–1825 Tilžėje. Įkūrė Edvardas Pawlowskis. Nuo 1919 II 1 savininkas Friedrichas Ehrhardtas, 1919 VII 1 – Spaudos draugija, 1921 VII 1 – Ryto bendrovė Klaipėdoje. Pawlowskio spaustuvė turėjo knygrišyklą, knygų ir kanceliarinių prekių krautuvę bei antspaudų dirbtuvę. Spaustuvėje 1904 dirbo 15, 1913 – 34, 1920 – 52 specialistai, mokiniai, darbininkai. 1919–1925 buvo Tilžės lietuvių kultūros ir visuomeninio politinio sąjūdžio svarbus centras. Pawlowskio spaustuvėje išėjo 5 periodiniai leidiniai lietuvių kalba: Baltolita (1921), Darželis (1921), Prūsų lietuvių balsas (1919–1920), Rytojus (1920–1922), Tarybos žinios (1921). 1902–1925 išspausdino 23 lietuviškas knygas, skirtas Mažajai Lietuvai, tarp jų Anso Bruožio biografijų rinkinį Mažosios Lietuvos buvusieji rašytojai… (1920), Miko Otono Gudaičio knygą Apysakos iš Prūsų lietuvių gyvenimo (1920), Mikelio Hofmano (Ateivio) eilėraščių rinkinį Tėvynės garsai (1919), Miko Šlažos vokiečių–lietuvių kalbų žodynėlį (1922), Prūsų Lietuvos kalendras (1920–1925), Tilžės lietuvių klubo renginių programų, religinės literatūros. Įvairių leidėjų užsakymu spausdino grožinę literatūrą, mokslo leidinius, gaidas Lietuvai. Už Mažosios Lietuvos lietuvininkų tautinio sąjūdžio skatinimą ir suartėjimo su Didžiąja Lietuva idėjų populiarinimą Pawlowskio spaustuvę boikotu spaudė vokiečių verslininkai, vadovus persekiojo valdžia. Spaustuvė parduota dėl didėjusio nuostolingumo.

Domas Kaunas