Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prūsų Lietuvos savaitraštis“

Mažosios Lietuvos jaunimo savaitraštis, ėjęs 1913–1914 Tilžėje

„Prsų Lietuvõs saváitraštis“, Mažosios Lietuvos jaunimo savaitraštis, ėjęs 1913–1914 Tilžėje vietoj „Lietuviškai-Vokiško Saváitraščio“. Leido „Spaudos“ draugija. Rašė lietuvybės išsaugojimo, jaunimo švietimo, kultūros, dorovinio ugdymo klausimais, spausdino kultūrinio gyvenimo apžvalgas, paskelbė Kristijono Donelaičio, Maironio, Krėvės kūrinių. Atsakingoji redaktorė Marta Raišukytė, redaktorius Jokūbas Stiklorius. Spausdino „Lituania“ spaustuvė Tilžėje. Išėjo 36 numeriai.

Vytas Urbonas