Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Aukuras“

draugija tautos kultūrai kelti, veikusi 1922–1939 Klaipėdoje.

„Aukuras“, draugija tautos kultūrai kelti, veikusi 1922–1939 Klaipėdoje. Steigėjai: Jokūbas Stiklorius, Adomas Brakas, J. Brakas, Jurgis Sauga, Vytautas Petrulis, Vilius Gaigalaitis, Gustavas Juozupaitis, Jokūbas Meikis, Martynas Toleikis. Ilgametis ir vienintelis pirmininkas – J. Stiklorius. Aukuro draugijoje buvo Meno, Stipendijų, Paskaitų, Knygyno (bibliotekos), Tautosakos komisijos. Draugijos darbe aktyviai dalyvavo Martynas Jankus, Eduardas Simaitis, Ignas Prielgauskas, Juozas Žilevičius, Pranas Mašiotas, Ansas Bruožis, Motiejus Budriūnas, V. Bajoras, J. ir M. Purvinai, Mikas Šlaža, Martynas Anysas ir kiti. 1923–1939 narių padaugėjo nuo 22 iki 100. Turėjo biblioteką (1930 buvo apie 3000 tomų; siekta surinkti visas knygas apie Lietuvą ir lietuvių tautą), skaityklą (su 120 komplektų lietuviškos periodikos), knygyną, mėgėjų teatrą, chorą; rengė paskaitas (daugiausia lietuvių literatūros, kalbos, meno, istorijos klausimais), pakviečiant žymius lektorius ir iš Didžiosios Lietuvos, parodas (lietuviškos periodikos, dailės), leido ir platino lietuviškas knygas (reikšmingiausia knyga „Aukuras“, 1937). Aukuras ant Rambyno kalno įsigijo ūkį, skirtą kultūros renginiams. Archyve kaupė Mažosios Lietuvos lietuvių visuomeninio judėjimo dokumentus ir kultūros darbuotojų ikonografiją. Organizavo „Aukuro dienas“ ir „margus vaidybos vakarėlius“, kelerius metus iš eilės Klaipėdoje ir kitur rengė iš Kauno atvykstančio Valstybės teatro (operos, baleto ir dramos trupių) bei kitas gastroles. Aukuras padėjo steigti Klaipėdos muzikos mokyklą (1923). 1930–1939 su miesto Direktorija išlaikė privačią muzikos mokyklą, 1934 su Muzikos mokykla įsteigė Klaipėdos operą. 1932 prie Aukuro įsikūrė vienas pajėgiausių Klaipėdos krašto mišrių chorų Vaidilutė (vadovas Stepas Sodeika). Choras daug koncertavo, dalyvavo įvairiuose renginiuose, šventėse Klaipėdoje ir kitur. Per metus paruošdavo po 3 dideles naujas programas. Vien 1932–1933 surengė 22 koncertus. Vaidilutė tapo įkurtos Klaipėdos operos choru. 1935 įsikūrė Vaidilutės-Aukuro vyrų choras (vadovas S. Sodeika). Jis dalyvavo Klaipėdos krašto Dainų šventėje 1938. 1936 Aukuras įkūrė trimetę vaidybos mokyklą, kuriai vadovavo režisierius Romualdas Juknevičius. Pirmajame kurse buvo 16 mokinių. Aukuras organizavo žymių asmenų jubiliejinius minėjimus: dr. Vydūno 60-mečio, K. Donelaičio ir kitas sukaktis. Iš Aukuro lėšų buvo remiami nepasiturintys klaipėdiškių vaikai – moksleiviai, studentai. Aukurą likvidavo vokiečių valdžia. Archyvas ir kitas turtas dingo be žinios.

L: „Aukuras“, draugija tautos kultūrai kelti. Klaipėda, 1937.

Daiva Kšanienė

Domas Kaunas

Antanas Stravinskas

Iliustracija: Almanacho „Aukuras“ viršelis, 1937

Iliustracija: „Aukuro“ draugijos valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: Adomas Brakas, Jokūbas Stiklorius, Petras Končius, antroje - Valteris Korniakas, dr. Eduardas Didžys, Gustavas Juozupaitis, Juozas Stanulis / Iš almanacho „Aukuras“, 1937

Iliustracija: „Aukuras“: draugijos vaidybos mokykla. Viduryje: Adomas Brakas, Potencija Pinkauskaitė, Romualdas Juknevičius / Iš knygos „Aukuras“, 1937