Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Santaros“ chorai

„Santaros“ draugijų chorai Klaipėdos krašte.

„Sántaros“ chòrai. Daugelis „Santaros“ draugijų turėjo savo chorus. Klaipėdos „Aidos“ draugijos chore 1919–1922 telkėsi visos miesto ir artimesnių apylinkių meninės pajėgos, gausiai dalyvavo jaunimas. Repetuodavo 2–3 kartus per savaitę, žiemą – dažniau. Pajėgus buvo Šilutės „Dainos“ choras, turėjęs 62 dainininkus (steigėjas Mikelis Hofmanas). 1922 į jį įsijungė Verdainės „Jovaro“ dainininkai ir naujasis vadovas, vienas žymiausių Klaipėdos krašto chorvedžių V. Bajoras. Rukų „Ąžuolo“ choras aktyviai dirbo nuo 1921 (vadovas L. Deivikas, nuo 1926 – J. Atraškevičius). 1932–1939 sėkmingai dirbo ir daug koncertavo Klaipėdos „Santaros“ choras (70 dainininkų, vadovas V. Jauniškis). Dainavo daug lietuvių liaudies, J. Naujalio, S. Šimkaus, M. Petrausko, J. Gruodžio ir kitų kompozitorių dainų. Stiprius chorus turėjo Pašyšių „Darželis“, Katyčių „Vainikas“, Priekulės „Viltis“, atlieką daugiausia lietuvių liaudies dainas, V. Kudirkos kūrinius.

L: Kšanienė D. „Santaros“ chorų veikla Klaipėdoje // Vakarų Lietuvos katalikiškoji kultūra. Klaipėda, 1996.