Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Darželis“

lietuvių jaunimo draugija Pašyšiuose.

„Daržẽlis“, lietuvių jaunimo draugija. Įkurta 1919 Pašyšiuose (Šilutės apskrityje). Turėjo chorą, vaidintojų grupę. Populiarūs buvo svetainės salėje rengti vakarėliai su dainomis ir vaidinimais. Apie Darželio renginius būdavo skelbiama Tilžėje leidžiamame žurnaliuke Rytojus – Darželis. Darželio nariai mokėsi lietuviškų dainų, deklamuodavo eilėraščius. 1939 draugija uždaryta.

Vytautas Gocentas

Jurgis Reisgys