Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Daina“

lietuvių giedotojų jaunimo draugija Šilutėje.

„Daina“, lietuvių giedotojų jaunimo draugija, įsteigta 1921 VIII 19 Šilutėje. Daina turėjo mišrų ir vyrų chorus (šis įsteigtas 1928, chorą sudarė 15 dainininkų), scenos mėgėjų grupę. 1921–1923 draugija surengė 54 choro koncertus, 15 vaidinimų. Dainos choras dalyvaudavo „Aidos“ šventėse Klaipėdoje, Joninėse Rambyne ir Juodkrantėje. Kasmet Daina rengdavo Joninių šventes Rupkalviuose ant Šyšos kranto. 1924 šios draugijos choras dalyvavo I dainų šventėje Kaune, 1927 – I Klaipėdos krašto dainų šventėje, 1928 – Giesmių dienoje Šilutėje, 1932 – Šilutės dainų šventėje. Choras ir vaidintojai padėjo Vyžių, Saugų, Priekulės, Kintų ir kitoms jaunimo draugijoms rengti šventes. 1922 X 1 su Aidos choru ir solistu Kipru Petrausku „Daina“ dalyvavo lietuvių koncerte Klaipėdoje. Daina pirmininkai: steigėjas Vilius Bajoras, Valavičius, Jonušaitis, Šneideraitis, Abrutaitis ir kiti. Dainos chorų vadovai: V. Bajoras, Mažylis, Jurgis Atraškevičius, Četkauskas, Giedraitis. Turėjo savo biblioteką, kurią 1924–1925 tvarkė Empakeris.

L: Mažosios Lietuvos lietuvių šventė, Klaipėda, 1927, p. 30–31.

Vilius Ašmys

Vytautas Gocentas