Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Vainikas“

Vyžių jaunimo draugija, veikusi 1912–1939.

„Vainkas“, Vyžių jaunimo draugija, veikusi 1912–1939. Ženklas: žalias vainikas ir jo viduryje išsiuvinėtas raudonas Vytis bei geltona V raidė. Iš pradžių draugijoje buvo 38 nariai; rengė susirinkimus, paskaitas, šventes, išleido draugijos programą, švenčių kvietimų-programų. Pirmojo pasaulinio karo metu Vainikas apmirė. 1919 atgijusi draugija surengė šventę, kurioje dalyvavo Klaipėdos „Aidos“ choras. 1920 minint Lietuvos Nepriklausomybės dieną, koncertavo Vainiko atgaivintas choras, vadovaujamas J. Rogaičio, scenos mėgėjai suvaidino Vydūno pjesę Numanė. 1921 draugijai priklausė 30 narių, per metus surengė 13 susirinkimų, 2 šventes. 1922 minint Vainiko dešimtmetį, šventėje koncertavo Šilutės Dainos choras, Pašyšių jaunimo draugijos nariai suvaidino Vydūno Tėviškę. Vainiko atlikėjai skaitė eilėraščius, šoko tautinius šokius, dainavo choras. Vasarą Vyžių, Katyčių ir Rukų jaunųjų draugijų nariai surengė ekskursiją į Kauną, kur padėjo vainiką Karo muziejaus sodelyje prie paminklo žuvusiesiems už Lietuvos laisvę. 1933 minint Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos dešimtmetį ir draugijos 21 metų sukaktį, „Santaros“ atstovas įteikė Vainikui vėliavą. Šventėje dainavo Vyžių, Mineikių ir Pagėgių Giedotojų draugijų chorai, griežė Pašyšių šaulių orkestras, suvaidinta operetė Malūnininkas ir kaminkrėtys. Santarai sujungus visas krašto jaunimo organizacijas nuo 1934 draugija pavadinta Santaros Vyžių skyrius Vainikas. Veikla suaktyvėjo ir paįvairėjo. Nariams buvo rengiami lietuvių kalbos ir rašybos bei Lietuvos istorijos kursai. Suaktyvėjo sportinė veikla, dažniau rengtos sporto stovyklos, ekskursijos, kasmet dalyvauta Joninėse ant Rambyno kalno, įsteigta „Santaros“ talka ir jaunučių būrys. Vainiko veikla nutrūko 1939 Vokietijai okupavus kraštą. Pirmą valdybą sudarė: Erdmonas Bernetas (pirmininkas), Ansas Pagirius (raštvedys), Eva Barvytė (kasininkė), Jurgis Rogaitis (chorvedys). Iš draugijos steigėjų minėtini Jonas Aušra, Martynas Kastenis ir Viktoras Margys.

Vilius Ašmys

Iliustracija: Katyčių jaunimo kultūros ir švietimo draugijos „Vainikas“ scenos mėgėjai, 1919 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondų