Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Aida“, 2

choras, veikęs prie „Aidos“ draugijos.

„Aida“, 2, choras, veikęs prie „Aidos“ draugijos. Vienas stipriausių Klaipėdos krašto mišrių chorų. Jo branduolį iš pradžių sudarė 4 šeimos: Brakų, Bajorų, Kunkių ir Saugų. 1921 „Aidoje“ dainavo apie 50 žmonių. Per metus choras surengdavo po 7–10 koncertų, vakarėlių Klaipėdoje; koncertuodavo ir Priekulėje, Šilutėje, Palangoje, Pagėgiuose, Saugose, Natkiškiuose, Katyčiuose, krašto kaimuose. Svarbios reikšmės „Aidos“ pasirodymai turėjo per Klaipėdos krašto prancūziškąją okupaciją. 1922 I 14 Klaipėdos Šaulių namuose „Aidos“ choristai pastatė pirmąją krašte lietuvišką operetę – Miko Petrausko Consilium facultatis. 1924 dalyvavo Lietuvos I dainų šventėje Kaune. Chorui vadovavo Vilius Bajoras, Mikas Šlaža, Martynas Lacytis, Juozas Gaubas, Jonas Berčaitis, Jaudžimas. Jo repertuare buvo Vydūno, Alberto Storostos, Česlovo Sasnausko, Juozo Naujalio ir kitų kompozitorių dainos, harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, giesmės. Choras pasižymėjo gražiu, maloniu tembru, puikiu vokalu, profesionaliu dainavimu. „Aida“ rengdavo rudens bei žiemos šventes. Po Antrojo pasaulinio karo choras atkurtas Čikagoje, JAV. Daug nusipelnė žadindamas lietuvių tautinę dvasią ir mažlietuvių tradicijas. Iš pradžių dirigentai buvo M. Lacytis, Jurgis Lampsatis. Repertuare daugiausia mažlietuvių liaudies dainos ir Vydūno kūriniai. Draugijos ir choro sukakčiai paminėti 1959 išleistas choro Čikagoje dainuotų dainų rinkinėlis.

Daiva Kšanienė

MLFA

Iliustracija: „Aidos“ choras Klaipėdoje, apie 1930 / Iš Vytauto Kaltenio rinkinio

Iliustracija: „Aidos“ choras Čikagoje, 1956. Diriguoja Povilas Mielulis / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Jonas Berčaitis, „Aidos“ draugijos choro dirigentas, nacių sušaudytas Šiauliuose, apie 1942 / Iš Vytauto Kaltenio rinkinio