Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Ramuva“

tęstinis leidinys apie Mažąją Lietuvą.

„Ramuvà“, tęstinis leidinys apie Mažąją Lietuvą. 1989–1998 leido Ramuvos bendrija, Vydūno draugija, klubas „Prūsa“ ir Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“. Išėjo 4 numeriai. Skelbė mokslininkų ir kraštotyrininkų straipsnius apie Prūsą, jos vietovardžius, baltų kultūrą, Mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto istoriją ir paveldą, žymius kultūros ir visuomenės veikėjus, vydūnistikos tyrimus, naujai užrašytas Mažosios Lietuvos liaudies dainas, eilėraščius prūsų kalba, naujosios prūsų kalbos gramatiką, su Mažąja Lietuva susijusių naujų knygų anonsus, Mažosios Lietuvos minėtinų datų kalendorius, organizacijų veiklos kronikas ir kita. Bendradarbiavo Mikelis Klusis, Daura Samboraitė-Giedraitienė, Vaclovas Bagdonavičius, Domas Kaunas, Edita Barauskienė-Kurpreikšytė ir kiti. Redaktoriai: V. Bagdonavičius, Vytautas Gocentas, Letas Palmaitis, Alma Skruibytė, Jonas Trinkūnas. Dailininkė Eva Labutytė.

Vytautas Gocentas

Vaclovas Mikailionis

Iliustracija: Leidinio „Ramuva“ 1997, Nr. 3 viršelis