Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mykolas Letas Palmaitis

Jekimovas, kalbininkas, baltistas.

Palmáitis Mykolas Letas (gim. Jekimovas) 1944 V 14Leningrade (Rusija), kalbininkas, baltistas. Gimęs senųjų petrapiliečių mišrioje šeimoje (Baltijos vokiečių, gal prūsų mozūrų (iš motinos pusės Klosse) ir kitų kilmės). 1970 baigė Leningrado universiteto Orientalistikos fakulteto semitologijos skyrių. Tais pačiais metais atsikėlė į Lietuvą ieškoti prarastos protėvių kultūros. 1975 baigė Vilniaus universiteto Baltų filologijos katedros aspirantūrą ir apgynė daktaro disertaciją Baltų kalbų negimininių įvardžių istorija. Tiria baltistikos ir indoeuropeistikos problemas. Nuo 1988 skiria laisvalaikį prūsams – įkūrė tarptautinę Prūsos broliją. Iki 1998 dirbo Vilniaus universitete, 1998–2000 Europos išskaidytų mažumų instituto direktorius. Pagrindinis mokslinis darbas – knyga Baltų kalbų gramatinės sistemos raida (1998), kuriame Vytauto Mažiulio baltiškos deklinacijos teorija papildyta ir išplėtota į veiksmažodį, daug dėmesio skiriant prūsų kalbai. Tyrinėja prūsų kalbą. Parašė knygą Naujosios prūsų kalbos gramatika (1989), O, Prūsa 1999 (kalendorius), parengė leidinį Pirmoji prūsų knyga (kartu su Bonifacu Stundžia; 1995), penkiakalbius žodynus (1999) ir kita. Pastaruosius darbus išleido Mikelio Klusio vardu. Palmaitis mano, kad prūsų katekizmai parašyti ne prūsų kalba, bet smarkiai jotvingizuotu žargonu. 2001 bandė lingvistiškai pagrįsti Kazimiero Aloyzo Matulaičio hipotezę apie Rusios salą Nemuno deltoje ir Riuriką.

Algirdas Sabaliauskas

MLEA

Iliustracija: Mykolas Letas Palmaitis, 2001