Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Albertas Gocentas

ekonomistas, knygius, lietuvininkų poetas, kraštotyrininkas.

Gocentas Vytautas Albertas 1953 IV 23Klaipėdoje, ekonomistas. Knygius, lietuvininkų poetas, kraštotyrininkas. Teisininko Jono Jurgio Gocento sūnus. 1971 baigė Klaipėdos vidurinę mokyklą (kartu lankė tautodailininko Vaclovo Rimkaus dailės studiją), 1976 – Vilniaus universiteto Finansų ir apskaitos fakultetą ir dailininko Kosto Dereškevičiaus dailės studiją. 1976–1979 dirbo Finansų ministerijoje, 1979–1994 – Valstybinio leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komiteto Darbo mokslinio organizavimo laboratorijoje, Respublikiniame bibliotekų kolektoriuje. Nuo 1994 dirba Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Prasidėjus Atgimimo sąjūdžiui, buvo religinės ir etninės kultūros leidinių vienas steigėjų, leidėjų, Ramuvos, Keleivio, Liuteronų balso redakcinių kolegijų narys. Su kitais 1989 įsteigė lietuvininkų bendriją Mažoji Lietuva (seimelio narys, vicepirmininkas). Rūpinasi lietuvininkų paveldo išsaugojimu. Biblijos draugijos narys (1992), Lietuvos Biblijos skaitymo draugijos (1992) organizacinio komiteto pirmininkas, vėliau jo narys. Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos vienas steigėjų (1992); jos vicepirmininkas. Nuo 1995 Lietuvos Reformacijos istorijos muziejaus vadovas, 1989–1994 Mažosios Lietuvos reikalų tarybos vicepirmininkas, kolegijos narys. Su Lietuvos kraštotyros draugija 1993 surengė pirmąjį viešą Tilžės akto (1918) minėjimą Vilniuje. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiose 1994 X 9 inicijavo pamaldas sovietinio genocido aukoms paminėti. 1992–1994 ir nuo 1996 Mažosios Lietuvos fondo įgaliotas atstovas knygų leidybai, nuo 1998 Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos atstovas Karaliaučiaus krašto lietuviams remti. Nuo 1996 Mažosios Lietuvos enciklopedijos Draugijų ir organizacijų skyriaus redaktorius, nuo 1997 kartu ir atsakingasis sekretorius. Vydūno, Kristijono Donelaičio draugijų, Lietuvos Vytautų klubo, Tautos namų tarybos narys. Dalyvavo kraštotyros kompleksinėse ekspedicijose Luokėje (1973) ir Šilutėje (1991), paskelbė straipsnių Kraštotyros draugijos ir kituose leidiniuose. Skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose. 1970–1976 dalyvavo Klaipėdos moksleivių ir Vilniaus universiteto studentų poezijos konkursuose, tautodailės tapybos parodose. Periodinėje spaudoje paskelbė eilėraščių, miniatiūrų (jų tematika – Mažosios Lietuvos žmonių likimai, meilė tėviškei, artimui).

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Vytautas Albertas Gocentas

Iliustracija: Mažosios Lietuvos enciklopedijos rengėjai: Vyriausiasis redaktorius akademikas prof. Zigmas Zinkevičius (dešinėje) ir atsakingasis sekretorius Vytautas Gocentas, 1998