Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Barta

istorinė prūsų bartų žemė.

Bárta, istorinė prūsų bartų žemė (baltai, žemėlapis). Tai seniausiais baltų kūrimosi laikais susidariusi istorinė sritis, kurios šiaurinė dalis tarp Notangos ir Nadruvos apima Alnos žemupio upyno dešiniųjų intakų žemę, t. y. vėlesnės Vėluvos apskrities pietryčius, didesnę Girdavos apskrities dalį ir Rastenburgo apskrities šiaurinę dalį. Barta rytuose ribojasi su Nadruva, Ašvinės upe ir Ašvinio bei Rėžavos ežerais, pietuose – su Galindos gyvenvietėmis Voplaukiu ir Monlaukiu, Rastenburgo apskrities, Kirsnos ežeru ties vokiečių Kerstinowen, lenkų Kiersztanowo, Sensburgo apskritimi ir Pisos žemupiu iki Alnos upės; šiaurės vakarų kryptimi Alnos upė skiria Bartą nuo Pagudės, Varmės ir Notangos; šiaurėje Alnos ir Ašvinės santaka Bartą skiria nuo Unsatrapio srities.

L: Pėteraitis V. Mažoji Lietuva ir Tvanksta. V., 1992; Hübner M. Das Herz Preußens: Das Bartnerland im Rahmen der preußens-deutschen Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Oberchleißheim, 1994.

Vilius Pėteraitis