Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Priekulės spaustuvės

XIX–XX a. Priekulėje veikusios spaustuvės.

Prekulės spaustùvės. Priekulės našlaičių prieglaudos savininkas Johannas Friedrichas Franzas Schroederis, siekdamas materialiai palaikyti prieglaudą, 1865 įkūrė spaustuvę, joje leido ir spausdino vien tik lietuvišką literatūrą – lietuviškus kalendorius, religinio turinio knygas kaimui. Tai buvo pirmoji tokios rūšies spaustuvė, kuri veikė iki 1875, išspausdino 46 lietuviškas knygas. Jos įpėdinis Jurgis Traušys t. p. orientavosi į kaimo gyventojų poreikius, 1876–1918 išspausdino 222 knygas ir 8 periodinius leidinius, tarp jų (spaudos draudimo laikotarpiu) ir Didžiajai Lietuvai. Abu spaustuvininkai išspausdino tiek daug lietuviškų leidinių, kad Priekulė tuo iškilo į ketvirtą vietą tarp Mažosios Lietuvos miestų. Savo įmonėse F. Schroederis ir J. Traušys iš vietinių gyventojų rengė poligrafijos specialistus. Kai kurie iš jų – Kristupas Kybelka, Martynas Šernius, Martynas Karalius, Jurgis ir Vilius Martinaičiai, Jonas Meižis, Gervinas, broliai Jonas Kiošis ir Mikelis Kiošis – vėliau tapo žymiais lietuviškos spaudos leidėjais. Priekulės spaustuvės įranga buvo primityvi, 1886 pastatytas naujas mūrinis spaustuvės pastatas Drukiuose; 1890–1913 čia nuolat dirbo 4–5 darbininkai. Priekulės spaustuvės išleistomis knygomis ir kalendoriais nuolat prekiavo Sekunnos Šilutėje, Friedrichas Wehmeyeris Tilžėje, Klaipėdos ir Karaliaučiaus knygininkai.

Domas Kaunas

Iliustracija: Priekulės spaustuvių leidinių viršeliai: A. E. Proiso „2 kart 48 Švento Rašto nusidavimai“, 1865, išleista F. Schreoderio / Iš Domo Kauno rinkinio

Iliustracija: „Metinis pasiuntinystės laiškelis“, 1914, išleistas J. Traušio / Iš Domo Kauno rinkinio

Iliustracija: Jurgio Traušio redaguotas kalendorius „Ewangelißkoses kalendros“, 1911, išleistas J. Traušio / Iš Domo Kauno rinkinio

Iliustracija: Jurgio Traušio spaustuvė Drukiuose prie Priekulės, 1985

Iliustracija: Priekulės spaustuvininko Jurgio Traušio šeima: sėdi Jurgis Traušys, jo žmona Ida, duktė Eliza, stovi dukterys Hedviga, Helena ir sūnus Vilius, 1915 / Iš Ruth Traušytės-Jakobeit (Vokietija) šeimos albumo

Iliustracija: Priekulės spaustuvininko ir knygų leidėjo Jurgio Traušio šaržas / Iš laikraščio „Nauja lietuviška ceitunga“, 1903, Nr. 47