Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sekunnos

XIX–XX a. spaustuvininkų šeima iš Šilutės.

Sekunnos, spaustuvininkų šeima iš Šilutės. Leido ir spausdino knygas, jomis prekiavo Mažosios Lietuvos šiaurinėje dalyje, tiekė lietuviškas knygas Didžiosios Lietuvos knygnešiams. Iki 1923 bendradarbiavo su Mažosios Lietuvos lietuvių tautiniu sąjūdžiu, padėjo jo vadovams platinti spaudą, organizuoti kultūros renginius. Knygų įsigydavo iš Bitėnų (Martyno Jankaus), Karaliaučiaus (E. Rautenbergo), Tilžės (Otto von Mauderodės O. spaustuvė, Reylaenderio spaustuvė), Klaipėdos (Holzo ir Šerniaus spaustuvė, Friedricho Wilhelmo Sieberto, 1833–1900), Priekulės (F. Schroederio, Jurgio Traušio spaustuvė) ir kitų miestų spaustuvių, 1919–1921 – iš „Spaudos“ draugijos Tilžėje. Žibų kaime Karlas Wilhelmas Sekunna įsteigė Sekunnų įmonę, apie 1891 ją perdavė K. W. Sekunnos sūnui Ottui Sekunnai, apie 1919 įmonė pervadinta Otto Sekunna ir sūnus, bendrasavininku tapo O. Sekunnos sūnus Arturas Sekunna, 1931 perėmė jaunesnysis sūnus Kurtas Oskaras Sekunna.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knygynai (iki 1940 metų). V., 1992; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.