Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Friedrich Franz Schroeder

Schröder, Johanas Fridrichas Francas Šrėderis, XIX–XX a. kunigas, spaudos darbuotojas, pedagogas.

Schroeder Johann Friedrich Franz, Schröder (Johanas Frydrichas Francas Šrderis) 1829 VII 3Gumbinėje 1906 V 26Gropiškėje, kunigas, spaudos darbuotojas, pedagogas. Baigė Gumbinės gimnaziją, Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją. Nuo 1852 buvo vidaus misijų darbuotojas Priekulėje, parapijos mokyklos precentorius. 1853 atidarė privačią pradinę mokyklą, vėliau įsteigė neturtingųjų globos draugiją, 1856 – našlaičių prieglaudą. Siekdamas išlaikyti auklėtinius 1865 įsigijo spausdinimo mašiną ir ja per dešimtmetį išspausdino beveik 50 lietuviškų knygų: daugiausia religinių, kalendorių, kelis paties parašytus mokyklinius vadovėlius. Kurį laiką (nuo 1866) redagavo laikraštį „Memeler Kreisblatt“. Prieglaudos vaikai mokyti knygų spausdinimo amato, šiam tikslui buvo įrengta atskira mokykla (laikytina pirmąja poligrafijos mokymo įstaiga Lietuvoje). 1873 Schroederis paskirtas Klaipėdos apskrities mokyklų tarėju (inspektoriumi). Dėl įtempto darbo sutrikus sveikatai kunigo pareigų atsisakė, pardavė spaustuvę, likusiose patalpose atidarė preparandumą, kuris rengė jaunuolius stoti į mokytojų seminarijas. J. Schroederis tapo Lietuvių literatūros draugijos Tilžėje nariu, įsteigė Vokietijos konservatorių partijos Klaipėdos ir Šilokarčemos apskričių skyrių ir jam vadovavo. Vaikų prieglauda valdžios nurodymu buvo performuota į specialųjį perauklėjimo internatą Schroedersche-Provinzial-Erziehungs-Anstalt [Šrėderio apygardos auklėjimo įstaiga], skirtą nusikaltimus įvykdžiusiems paaugliams apgyvendinti. 1882–1885 Schroederis išrinktas Prūsijos Landtago deputatu. 1893 išėjęs į pensiją apsigyveno Smeltėje, vėliau Klaipėdoje. 1871 Priekulėje išspausdintos J. Schroederio sudarytos Lietuviškos pybelės, pagal kurias gal išsimokintis lietuviškai rašyti ir skaityti… (II laida 1872). 1874 išspausdintos Lietuviškos bei vokiškos skaitymo knygelės…, jose nemaža gyvosios ir negyvosios gamtos žinių, tekstai sugrupuoti teminiu principu pagal metų laikus, pateikta Prūsijos, Evangelikų Liuteronų Bažnyčios istorijos žinių; knyga leista 1869, 1871, 1874, apie 1877, 1879, 1882. J. Schroederio spaustuvėje išspausdintos moksleiviams skirtos religinio turinio mokomosios knygos – Martino Luteraus Katekizmo išguldymas evangeliškoms šuilėms…, Augusto Eduardo Preusso Du kartu keturis dešimt ir aštuoni Švento Rašto nusidavimai; apie 1861 išspausdintos pirmosios lietuvių mokinio taisyklės Pamokinimai į šuilę einantiems kūdikiams, kaip jie elgtis tur (manytina, jų parengėjas yra J. Schroederis). Būdamas Prūsijos Landtago deputatas negynė savo rinkėjų tautinių interesų, susikvietęs apskrities mokytojus yra aiškinęs: Kaip veik lietuvininkų kūdikis į mokyklą įstoja, tur su juom kaip su vokiečiu apsieinama būti.

Albertas Juška