Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Kiošis

XIX–XX a. lietuviškos spaudos darbuotojas.

Kiõšis Jonas 1872 1929 XI 5 Klaipėdoje, lietuviškos spaudos darbuotojas. Mikelio Kiošio brolis. Daugelį metų buvo Mauderodės O. spaustuvės (rinkyklos) Tilžėje lietuviško skyriaus vedėjas, Otto von Mauderodės Didžiajai Lietuvai leidžiamų kalendorių tikrasis tvarkytojas. Spaudos leidimo ir prekybos bendrovės Klaipėdoje Rytas reikalų įgaliotasis atstovas-prokuristas. Platino Jono Vanagaičio leidinius. Priklausė Prūsų lietuvių susivienijimui.

Algirdas Žemaitaitis