Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Traušys

XIX–XX a. spaustuvininkas, politikos veikėjas.

Traušỹs Jurgis 1844 VIII 6Dravernoje 1918 VIII 22Drukiuose (Priekulės par.), spaustuvininkas, politikos veikėjas. Atsisakęs tapti misionieriumi, nuo 1866 dirbo Priekulėje įkurdintoje Schroederio spaustuvėje. Čia įgijęs profesinių žinių bei įgūdžių, 1875 spaustuvę perpirko. Spausdino knygas, kalendorius, periodinę spaudą. 1886 greta Priekulės buvusiame Drukių kaime pasistatė naują spaustuvę. Spausdino Evangeliškas kalendras, periodinius leidinius Alyvų lapai (1891), Keleivis (1884), Laiškelis apie evangelijos praplatinimą<...> (1887), Lekiantieji laiškai (1881–82), Tiesos prietelius (1880–82). Prieštaravo tautiniam judėjimui, kovai už lietuvių mokyklas. Už atžagarumą Martyno Jankaus aštriai kritikuotas.

Albertas Juška

Iliustracija: Priekulės spaustuvininko Jurgio Traušio (trečias) šeima: sėdi duktė Eliza, žmona Ida, stovi dukterys Hedviga, Helena ir sūnus Vilis, 1915 / Iš Ruth Traušytės-Jakobeit (Vokietija) šeimos albumo