Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Osterbergerio spaustuvė

Georgo Osterbergerio spaudos įmonė, 1575–1610 veikusi Karaliaučiuje.

Òsterbergerio spaustùvė veikė apie 1575–1610 Karaliaučiuje. Turėjo knygyną, knygrišyklą ir popieriaus malūną. Spaustuvę įkūrė Karaliaučiaus valdžios raštininkas Georgas Osterbergeris (apie 1542–1602), įrengimus paveldėjęs iš uošvio Johanno Daubmanno. Produktyviausia XVI a. lietuviškų knygų spaustuvė. Joje 1575–1600 išėjo 12 lietuviškų knygų ir smulkiųjų spaudinių, parengtų Jono Bretkūno, Martyno Mažvydo, Simono Vaišnoro, Baltramiejaus Vilento, 1576 ir 1595 Casparo Hennenbergerio sudaryti Prūsijos žemėlapiai su paaiškinimais, kuriuose paskelbta vertingų lituanistinių žinių. Kuršo kunigaikščio lėšomis 1586–1587 išspausdino 3 knygas latvių kalba. Leidiniai pasižymėjo gera poligrafija. Po savininko mirties spaustuvė priklausė jo našlei Georgas Neyckė. Apie 1610 spaustuvė perėjo G. Osterbergerio žentui Johannui Fabriciui (Schmidtui) ir pavadinta jo pavarde.

Domas Kaunas