Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georg Osterberger

Georgas Ošterbergeris, XVI a. Karaliaučiaus spaustuvininkas, kunigaikščio raštininkas ir Sembos bažnyčios konsistorijos notaras.

Osterberger Georg (Georgas Òšterbergeris) apie 1543 1602 III 10Karaliaučiuje, XVI a. Karaliaučiaus spaustuvininkas, kunigaikščio raštininkas ir Sembos bažnyčios konsistorijos notaras. Jo verslo sėkmę lėmė ir valdžios privilegijos, garantavusios monopolinę padėtį, lengvatas ir įpėdiniams (tai pirmas toks atvejis Prūsijos knygininkystės istorijoje). Osterbergerio pastangoms įsiviešpatauti priešintasi: knygrišių cechas kaltino konkurentą daroma materialine žala ir bloga spaudinių kokybe, bet jis sugebėjo išsiteisinti. Iki 1590 išspausdino 99 knygas vokiečių, lotynų, lenkų, latvių ir lietuvių kalbomis. Tai postilės ir agendos, teologiniai ir bažnytinės praktikos veikalai, elementoriai, gramatikos, žodynai, katekizmai, maldaknygės, evangelijos ir giesmynai, Prūsijos valdžios pirmieji įsakai lietuviams valstiečiams. 1623 iš Osterbergerių įpėdinių spaustuvę už 3400 markių nupirko L. Segebadė.

Dar skaitykite Osterbergerio spaustuvė.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.