Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Daubmann

Johann Taubmann, garsus XVI a. Karaliaučiaus spaustuvininkas.

Daubmann Johann (Johanas Daũbmanas), Taubmann 1573, garsus Karaliaučiaus spaustuvininkas. Kilęs iš Torgau miesto Saksonijoje. 1545–1553 spaustuvininkas Nürnberge. 1553 atvyko į Karaliaučių ir 1554 pradėjo čia spausdinti, gaudamas privilegiją leisti Karaliaučiaus universitetoto profesūros raštus (nuo 1558 jo spaustuvė vadinama akademine). 1564 gavo monopoliją Prūsijos kunigaikštystėje spausdinti knygas vokiečių, lotynų, lenkų kalbomis. Karaliaučiuje buvo antrasis spaustuvininkas, po Hanso Weinreicho, spausdinęs knygas ir lietuvių bei prūsų kalba. Išspausdino Abelio Vilio į prūsų kalbą išverstą Martyno Liuterio Enchiridioną (1561), lietuvišką Martyno Mažvydo Formą krikštymo (1559) ir giesmynus (1566, 1570). Iš įvairių kronikų sudarė fragmentų rinkinį ir išleido Kurtzer Auszug der preussischen Chroniken von dem Jahr 200 bis auf diese jetzige unsere Zeit, 1566 [Trumpa Prūsijos kronikų santrauka nuo 200 metų iki mūsų laikų]. Ši knyga – pirmoji spausdinta Prūsijos kronika. Nors Matas Pretorijus ją vadina Daubmanno vardu, tačiau iš tiesų Daubmannas buvo tik jos leidėjas, o ne autorius. Daubmannas pirmasis sugebėjo derinti knygų leidimą, spausdinimą ir prekybą. Jam mirus, iki 1576 spaustuvę turėjo sūnus Bonifacas, vėliau žentas Georgas Osterbergeris, t. p. spausdinęs knygas lietuvių kalba.

L: Abramavičius V. Senųjų lietuviškų knygų spaustuvės // Senoji lietuviška knyga. K., 1947; Vladimirovas L. Karaliaučiaus spaudos pradininkas Hansas Veinreichas ir pirmieji jo darbo tęsėjai XVI–XVII a. // Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai. T. I. V., 1961; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996; Pretorijus M. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla. T. I. V., 1999.

Ingė Lukšaitė