Mažosios Lietuvos
enciklopedija

minėjimas

renginiais ar kitaip pagerbiamos įvykių metinės, sukaktys, datos, žymūs veikėjai.

minjimas, renginiais ar kitaip pagerbiama įvairių įvykių metinės, sukaktys, datos, žymūs veikėjai. Tarpukariu Klaipėdos krašte minėtos Lietuvos Nepriklausomybės šventė , Sausio 15 d., kai kurių veikėjų gimimo ar mirties datos. Pvz., 1938 II 15 Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje įvyko minėjimas, skirtas Nepriklausomybės 20-mečiui. Dr. Jonas Remeika skaitė paskaitą apie tautos idealus. Mokiniai deklamavo eilėraščius, skaitė savo kūrybą, šoko tautinius šokius, dainavo. Išeiviai mažlietuviai kasmet mini Sausio 15 d. Pvz., 1987 I 18 Čikagoje, Šaulių namuose, įvyko Klaipėdos krašto atvadavimo minėjimas, kurį vedė generolo Teodoro Daukanto vardo jūrų šaulių kuopa. Jame dalyvavo Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos pirmininkas Vilius Vincas Žiobrys bei Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio prezidiumo narys Algis A. Regis. Minėjimo metu įneštos vėliavos (tarp jų ir Mažosios Lietuvos), organizacijų atstovams ar pavieniams pasižymėjusiems asmenims, jūrų kapitonui Broniui Krištopaičiui bei Stasiui Dagiui prisegtos Mažosios Lietuvos vėliavos spalvų juostelės. A. Regis ir kovų dalyvis savanoris J. Tamulis papasakojo apie Klaipėdos krašto sukilimą. Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės moterų choras padainavo įvairių dainų. Minėjimas baigtas Mažosios Lietuvos himnu. 1987 I 25 jūrų skautai t. p. paminėjo Klaipėdos krašto atvadavimo sukaktį. Sugiedojus Mažosios Lietuvos himną, pagerbti žuvę kovose dėl Klaipėdos krašto (jiems uždegtos žvakutės). Irena Regienė kalbėjo apie Klaipėdos krašto išvadavimą ir skautų vaidmenį 1923 sukilime. Dar sovietinėje Lietuvoje 1987 XII 9 Klaipėdoje, I. Simonaitytės vardo bibliotekoje, įvyko Mažosios Lietuvos 3 kultūros veikėjų minėjimo vakaras. Kalbėta apie tautosakininką Vilių Kalvaitį, spaudos leidėją, visuomenininką Martyną Jankų, poetą Frydrichą Bajoraitį. Klaipėdos dramos teatro aktoriai skaitė Bajoraičio ir Jankaus eilėraščius.

MLFA