Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Remeika

XX a. lietuvių istorikas, pedagogas, publicistas.

Remeikà Jonas 1891 XII 21Svistopolio dvare (Šiaulių aps.) 1974Neustadte (Vokietija), istorikas, pedagogas, publicistas. Filosofijos dr. (1926). 1918 baigęs Sankt Peterburgo gimnaziją studijavo Sankt Peterburgo universiteto Istorijos-filologijos fakultete. Po karo grįžo į Lietuvą, mokėsi Lietuvos universitete Kaune. Gavęs valstybės stipendiją istorijos, filosofijos, lingvistikos studijas tęsė Berlyno, Greifsvaldo, Kylio bei Fribūro universitetuose. Nuo 1927 gyveno Klaipėdoje, mokytojavo Vytauto Didžiojo gimnazijoje bei Klaipėdos mokytojų seminarijoje, visuomenės mokslo paskaitas skaitė Pedagoginio instituto studentams. Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose Jūra, Lietuvos keleivis, Vakarai, rengė Klaipėdos radijo stoties šviečiamąsias laidas, rinko ir tyrinėjo tautosaką. 1927 remdamasis savo disertacija išleido studiją Der Handel auf der Memel von Anfang des 14.Jahrhunderts bis 1430 [Prekyba Nemuno upe nuo XIV a. pradžios iki 1430 metų]. Išleido 3 etnologijos veikalus. Knygoje Ką kalneliai pasakoja (1938, II leid. 1990) pateikė legendų apie Klaipėdos krašto mitinius asmenis – kunigaikštį Šereikį, užmario milžinę Neringą, pasakojimų apie Rambyno kalną, Opstainių, Vartūliškių, Ginčaičių, Greižėnų, Juknaičių, Akmeniškių, Eketės ir kitus piliakalnius bei aukakalnius. Knygose Lietuvos praeities vaizdai (1939, II leid. 1990), Kai dar amžina ugnis ruseno (1940, II leid. 1990) aptariama senųjų vietos žmonių materialinės bei dvasinės kultūros raida. Knygas iliustravo dailininkas Adomas Brakas. 1939 iš okupuotos Klaipėdos Remeika pasitraukė į Kauną, mokytojavo. 1941 emigravo į Vokietiją. Kylyje dirbo miesto ūkio skyriuje, banke. 1944 XII 11–1946 II 1 Rendsburgo gimnazijos mokslo tarėjas, 1945 IX 26–1946 VIII 1 Kylio lietuvių pabėgėlių gimnazijos vedėjas, 1948 X 1–1950 III 31 Neustadto lietuvių gimnazijos direktorius. Dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje: Klaipėdoje buvo „Aukuro“ draugijos valdybos narys, veikė Jachtklube, Mokytojų draugijoje, 1949–1953 Latvių–lietuvių draugijos Neustadte pirmininkas.

Albertas Juška

MLEA

Iliustracija: Jonas Remeika

Iliustracija: Jono Remeikos knygos „Kai dar amžina ugnis ruseno“ viršelis, 1940