Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bronius Krikštopaitis

XX a. lietuvių tolimojo plaukiojimo jūrų kapitonas.

Krikštopáitis Bronius, Krištopáitis 1902 XII 14Alančiuose (Panevėžio aps.) 1999 IX 28, tolimojo plaukiojimo jūrų kapitonas. 1923 įstojo į Kauno aukštsios technikos mokyklos (Lietuvos Respublikos pirmosios jūrų mokyklos) jūrininkystės skyrių. Po 2 mokslo metų skyrius panaikintas, o 15 buvusių mokinių išsiųsti į Navigacijos institutą Abo mieste (Suomija). Po 2 metų plaukiojimo burlaiviu Archibald Russell 10 stipendininkų (tarp jų ir Krikštopaitis) 1930 baigė institutą ir gavo kapitonų diplomus. Kuriant Lietuvos Respublikos laivyną, buvo laivų parinkimo ir priėmimo komisijos narys. Krikštopaitis dirbo Klaipėdos uosto valdyboje, netrukus pradėjo plaukioti kaip antrasis jūrininkas (šturmanas) Schwederski kompanijos laivu Friesland. Vėliau plaukiojo kapitonu Maisto, Marijampolės ir Kauno laivais. Pastarąjį 1939 rudenį pakeliui iš Olandijos į Angliją Šiaurės jūroje torpedavo nacių povandeninis laivas. Vėliau buvo Marijampolės laivo kapitonas iki sovietinės okupacijos. Enkavėdistų tardytas, bet liko neišvežtas. 1949 kartu su šeima emigravo į JAV. Atsiminimų knygoje Jūrų keliais (Čikaga, 1979) aprašė savo žingsnius siekiant kapitono rango bei lietuvių laivininkystės kūrimąsi. Aktyviai talkino laikraščiui „Lietuvos pajūris“.

L: Krikštopaitis J. A. Įsižiebusi ir greit išblėsusi jūrinės valstybės idėja // Mokslas ir gyvenimas, 2002, nr. 12, p. 6–8.

Povilas Almis Mažeika

Algirdas Antanas Gliožaitis