Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stasys Dagys

XX a. lietuvių jūrų kapitonas.

Dagỹs Stasys 1909Biržų apskrityje 1988 II 22Čikagoje (JAV), jūrų kapitonas. 1930 Suomijoje baigė tolimojo plaukiojimo jūrų institutą. Su kitais kelerius metus plaukiojo suomio Ericksono burlaiviu Archibald Russel; kelis kartus apiplaukė pavojingąjį Horno ragą Atlanto vandenyne. Įgijęs kapitono diplomą, 1930 paskirtas jūrų locmanu. Nuo 1934 Klaipėdos uosto inspektorius. Buvo Lietuvių jūrininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus valdbos narys, vicepirmininkas. 1944 pasitraukė į Vakarus. Išeivijoje dalyvavo mažlietuvių sueigose, suvažiavimuose. Parašė straipsnį Klaipėdos kraštas ir uostas (išspausdintas žurnale Mūsų sparnai, 1973 V; Čikagoje), rašė eilėraščius.

L: Lietuvos pajūris. 1988, nr. 74.

MLFA

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Stasys Dagys / lš žurnalo „Mūsų sparnai“, 1973, nr. 34

Iliustracija: Lietuviai kadetai, atlikę praktiką mokomajame laive, grįžta į Suomijos navigacijos institutą (iš kairės): M. Limba, S. Dagys, K. Daugėla, A. Rasiulis, B. Krištopaitis / lš žurnalo „Mūsų sparnai“, 1973, nr. 34