Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Teodoras Daukantas

XX a. jūrų kapitonas, Lietuvos kariuomenės generolas leitenantas.

Daũkantas Teodoras 1884 IX 20 Sankt Peterburge 1960 IV 10Buenos Airėse (Argentina), Lietuvos kariuomenės generolas leitenantas. Jūrininkas. Kilęs iš istoriko Simono Daukanto giminės. 1914 baigė (sidabro medaliu) Sankt Peterburgo jūrų akademiją; jūrų kapitonas. 1913–1917 tarnavo Rusijos Baltijos karo laivyne. 1924 VI–25 IX Lietuvos krašto apsaugos ministras. Su generolu V. Nagiu organizavo paruošiamąją jūrų mokyklą. 1927 – kariuomenės Vyriausiojo štabo viršininkas. 1925–1930 Lietuvos universitete Kaune dėstė geografiją. Nuo 1935 Vytauto Didžiojo universiteto privatdocentas. Paskaitose kėlė Baltijos jūros ir jūrininkystės svarbą Lietuvos valstybei. 1936–1938 jūrininkystės inspektorius Klaipėdoje. Jūros klausimais daug rašė į spaudą. 1941 I–VI bolševikų kalintas Kaune. 1941–1944 Vilniaus universiteto geografijos docentas, Komiteto Vilniaus kraštui remti pirmininkas ir pasipriešinimo sąjūdžio Vieninga kova pirmininkas. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1946–1948 Flensburgo Baltų jūrų mokykloje (lietuvių skyriuje) – navigacijos mokytojas. 1949 emigravo į Argentiną.

Povilas Almis Mažeika

Iliustracija: Teodoras Daukantas, apie 1941 / Iš Povilo Almio Mažeikos rinkinio