Mažosios Lietuvos
enciklopedija

menotyra

Rytprūsių ir Mažosios Lietuvos dailės tyrimai.

menótyra. Mažosios Lietuvos dailė menotyroje dažnai sulydoma su Vokietijos daile. Mažosios Lietuvos dailės centras Karaliaučius Vokietijoje laikytas meno provincija, Mažosios Lietuvos dailei skirta kur kas mažiau dėmesio nei Berlynui, Dresdenui ar Münchenui. Išskiriamas tik regioniniu savitumu pasižymintis Klaipėdos kraštas. Apie Rytprūsių architektūrą ir dailę rašė Richardas Dethlefsenas ir meno istorikas Antonas Ulbrichas, rėmėsi Mažosios Lietuvos profesionaliojo bei liaudies meno pavyzdžiais. Po Pirmojo pasaulinio karo iki 1933 straipsnių apie Mažosios Lietuvos dailę paskelbė vokiečių autoriai, daugiausia apie Nidos Dailininkų koloniją ir jos dalyvius. Iki nacių įsigalėjimo modernioji dailė Mažojoje Lietuvoje nevaržyta. Laisvai plito estetinės idėjos, skaitytos paskaitos, diskutuota apie bendras moderniosios architektūros, amatų ir dailės sąsajas. Walteris Gropius iš Vokietijos buvo atvykęs į Klaipėdą skaityti paskaitų. Krašte buvo aktyvūs dailininkai ekspresionistai. Po Antrojo pasaulinio karo, kai kraštas sovietų buvo izoliuotas, tyrinėtojų dėmesys Mažosios Lietuvos menui beveik išblėso. Per Antrąjį pasaulinį karą šiame krašte gyvenę ir kūrę dailininkai išblaškyti, dalis jų žuvo. Kūriniai išgrobstyti arba pateko į Vokietijos ir kitus muziejus. Pokariu Vakarų Vokietijos menininkai rašė prisiminimus apie dailininkų koloniją Nidoje. Apie kilusius iš Klaipėdos krašto dailininkus rašė Heinrichas A. Kurschatas knygoje Das Buch vom Memelland, 1968 [Knyga apie Klaipėdos kraštą]. 1977 Marburgo universiteto Meno ir istorijos muziejus išleido Roberto Budzinskio grafikos darbų katalogą, 1929 jo prisiminimus. XX a. pabaigoje Günteris Krügeris parašė vertingą studiją apie Karaliaučiaus meno akademiją. Apie Nidos dailininkų koloniją rašė Jörnas Barfodas. Vokiečių. periodikoje spausdinti proginiai bei memuariniai menotyros straipsniai. Laikraštyje Ostpreußenblatt (Hamburgas) spausdinti Silkeʼs Osman, Rudi Didwiszusʼo straipsniai apie Mažosios Lietuvos dailę. Vokietijos miestuose rengtos Rytprūsių dailės parodos, leisti katalogai. 1979 Stuttgarte veikė jubiliejinė skulptoriaus Hermanno Bracherto paroda, išl. katalogas. 1991 išspausdinta J. Barfordo studija apie tapytoją ekspresionistą Karlą Eulensteiną. 1992 išleista knyga-albumas apie tapytoją ekspresionistą Ernstą Mollenhauerį. Lietuvių menotyrininkai Ingrida Korsakaitė ir Jonas Tatoris XX a. pabaigoje paskelbė straipsnių apie Nidos dailininkų koloniją. Mažosios Lietuvos dailininkų darbų parodų surengė Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburge (1992 – K. Eulensteino darbų paroda). 1991 paroda Rytprūsių dailininkai Kaliningrade surengta Karaliaučiuje, išleistas iliustruotas katalogas su J. Barfordo įvadiniu straipsniu ir dailininkų biografijomis. 1992 Ostpreussisches Landesmuseum surengė K. Eulensteino paveikslų parodą Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje Klaipėdoje. 2001 Klaipėdos paveikslų galerijoje įrengta Prano Domšaičio galerija ir P. Domšaičio kultūros centras. 2001 Klaipėdoje veikė paroda Krikštai mene.

Jonas Tatoris

Iliustracija: „Krikštas ir žolė“, lino raižinys, 7,5×5,5, 1991 / Iš tarptautinės parodos, vykusios Klaipėdoje, „Krikštai mene“ katalogo, 2002

Iliustracija: „Atgimimas“, lino raižinys, 32×21, 2001 / Iš tarptautinės parodos, vykusios Klaipėdoje, „Krikštai mene“ katalogo, 2002

Iliustracija: „Peizažas su arkliais“, drobė, aliejus, 56×81,5, 1930–36 / Iš katalogo „Pranas Domšaitis“, Čikaga, 1976

Iliustracija: „Žvejų laiveliai įlankoje“, 1913 / Iš Christiano Papendiko ir Albrechto Leuteritzo knygos „Die Kurische Nehrung“, 1991

Iliustracija: „Rytprūsių peizažas“, drobė, aliejus, 1930 / Iš katalogo „Rytprūsių dailininkai Karaliaučiuje“, 1991