Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Tatoris

XX–XXI a. architektas, istorikas, menotyrininkas.

Tatõris Jonas 1925 VI 17Medeikiuose (Biržų vls.) 2004 III 6Klaipėdoje, architektas, istorikas, menotyrininkas. Humanitarinių mokslų (menotyros) dr. (1997). 1943–1946 studijavo architektūrą Kauno taikomosios dailės ir Vilniaus valstybiniame dailės institutuose. Už antisovietinę veiklą 1946 nuteistas ir ištremtas į Komijos (1946–1948) ir Kazachijos (1948–1956) lagerius. 1956 grįžo iš tremties, 1959 apsigyveno Klaipėdoje, dirbo mokytoju, statybininku, dailininku apipavidalintoju Dailės ir Vilnies kombinatuose. 7 dešimtmetyje dalyvavo Klaipėdos kraštotyros muziejui inventorizuojant senąsias miesto kapines. 1969–1974 dėstė meno istoriją Klaipėdos vaikų dailės mokykloje. 1971 baigė meno istorijos ir teorijos neakivaizdines studijas Vilniaus valstybiniame dailės institute, įkūrė Klaipėdos paveikslų galeriją, 1973–1978 jai vadovavo. Nuo 1971 dirbo istoriku menotyrininku Paminklų konservavimo instituto Klaipėdos skyriuje. Tais pat metais pradėjo dėstyti LSSR konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, 1996 – Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedroje, docentas (1998).

Nuo 1972 skelbė straipsnius apie Klaipėdos architektūros istoriją, iš Rytų Vokietijos archyvų ir bibliotekų parvežė senų Klaipėdos istorijos dokumentų kopijų. 8 dešimtmetyje vadovavo Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Klaipėdos skyriaus paminklosaugos sekcijai, buvo vienas iš parašų rinkimo akcijos prieš senosios miesto gaisrinės griovimą iniciatorių, 9 dešimtmetyje vienas pirmųjų Lietuvoje atkreipė dėmesį į Klaipėdos pramoninį paveldą. Spaudoje nuolat pasisakė aktualiais Klaipėdos paveldosaugos klausimais, siūlė grąžinti miesto senuosius gatvėvardžius, nuosekliai gynė gatvėvardžių atkūrimo poziciją 1988–1991. 1989 įsitraukė į Visuomeninės kultūros paveldo globos tarybos veiklą. Lietuvos dailininkų sąjungos narys (nuo 1976); tapė akvareles, surengė personalinių akvarelės parodų Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose. Atgavus nepriklausomybę buvo išrinktas Klaipėdos miesto tarybos deputatu (1990–1995), įsteigė privačią firmą Praeitis, buvo Alfonso Žalio vadovaujamo Klaipėdos senamiesčio globos komiteto narys. Parašė monografiją Senoji Klaipėda: urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 metų (1994), paskelbė mokslinių istorinių straipsnių, buvo vienas aktyviausių Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorių. 2003 mokslinį archyvą, biblioteką, tapybos darbus perdavė Mažosios Lietuvos istorijos muziejui.

LSSR kultūros žymūnas (1985), Klaipėdos miesto garbės pilietis (2002).

Kristina Jokubavičienė

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Jonas Tatoris, 1998

Iliustracija: Jono Tatorio knygos „Senoji Klaipėda“ viršelis, 1994