Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Richard Jepsen Dethlefsen

Richardas Jepsenas Detlefzenas, XIX–XX a. vokiečių architektas, architektūrologas.

Dethlefsen Richard Jepsen (Richardas Jepsenas Dẽtlefzenas) 1864 VIII 24Grenlande (Zonderburgo aps., Danija) 1944 III 24Karaliaučiuje, vokiečių architektas, architektūrologas. Baigęs Hannoverio aukštojoje technikos mokykloje architektūrą ir meno istoriją, restauravo bažnyčias įvairiuose Vokietijos miestuose. 1901–1936 ir 1939–1940 Karaliaučiuje dirbo Rytprūsių architektūros ir dailės paminklų restauratoriumi; 1901–1907 restauravo Karaliaučiaus Katedrą. Sukūrė paminklotyros archyvą, buvo vienas iš Karaliaučiaus Rytprūsių Tėviškės muziejaus (jame buvo ir lietuvių trobesių) steigėjų. Parašė veikalus: Bauernhäuser und Holzkirchen in Ostpreussen, 1911 [Rytų prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios; lietuviškai išleista 1995]; čia gausu medžiagos apie lietuvininkų trobesius ir jų interjerą, iliustracijų; Die Domkirche in Königsberg (Pr.) und ihre letzte Wiederherstellung, 1916 [Karaliaučiaus Katedra ir jos paskutinis atstatymas]; Das schöne Ostpreussen, 1916 [Gražieji Rytprūsiai]; Die Stadt- und Landhäuser in Ostpreussen, 1918 [Rytprūsių miestų ir kaimų pastatai]; Die Beiträge zur ostpreussischen Glockenkunde, 1919 [Rytprūsių varpų tyrimai].

L: Friesen Richard Jepsen Dethlefsen zum Gedächtnis // Deutsche Kunst und Denkmalpflege. Berlin, 1944, S. 65–66.

Vacys Milius

Iliustracija: Richardo Jepseno Dethlefseno knygos „Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios“ antraštinias lapas, 1911

Iliustracija: Richardo Jepseno Dethlefseno knygos „Rytprūsių miestų ir kaimų pastatai“ antraštinis lapas, 1918

Iliustracija: Naujieji Karvaičiai, Klaipėdos aps. / Iš R. J. Dethlefseno knygos „Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios“, 1995