Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Das Ostpreußenblatt“

„Rytprūsių laikraštis“, leistas nuo 1949.

„Ostpreußenblatt, Das“ [„Rytprūsių laikraštis“], rytprūsiečių išeivių organizacijos Landsmannschaft Ostpreußen e.V. [Rytprūsių kraštiečių draugija] laikraštis, leistas nuo 1949. Pokariu skelbdavo žinių apie lietuvius išeivius, apie Didžiosios Lietuvos žmonių nuo bado išgelbėtus rytprūsiečius. Apie 1960 turėjo per 100 000 skaitytojų. Leistas Hamburge 35 000 egz. tiražu kaip 20 puslapių savaitraštis. Skelbia straipsnius Rytprūsių istorijos, kraštotyros temomis, rašo apie žmonių likimus, aktualiais kraštiečių bendrijų klausimais. Nuo 2002 leidžiamas kaip laikraščio Preußische Allgemeine Zeitung priedas.

Iliustracija: Rytprūsių laikraščio „Das Ostpreußenblatt“ antraštė, 2002