Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Robert Budzinski

Robertas Budzinskis, XX a. tapytojas, grafikas, rašytojas.

Budzinski Robert (Robertas Budznskis) 1874 IV 5Klein Schlafken (Neidenburgo aps.) 1955 II 19Marburge prie Lano, tapytojas, grafikas, rašytojas. Mokėsi Karaliaučiuje ir Berlyno meno akademijoje, dirbo piešimo mokytoju, vėliau – laisvu dailininku Karaliaučiuje. Realistiniuose peizažuose bei portretuose jaučiama jugendo (moderno) stiliaus įtaka. Apie 1920 iliustravo savo paties sukurtas satyrines ir lyrines knygas apie Rytprūsius bei jo žmones: Entdeckung Ostpreussens [Rytprūsių atradimas] ir kitas.

Jonas Tatoris