Mažosios Lietuvos
enciklopedija

medalis

pasižymėjimo ar atminimo ženklas, mažosios skulptūros kūrinys.

medãlis, pasižymėjimo ar atminimo ženklas, mažosios skulptūros kūrinys. Medalius leido Klaipėdoje, Tilžėje, Karaliaučiuje veikusios ir parodas organizavusios draugijos: žinomi 1883 Klaipėdos amatų ir žvejybos parodos, 1905 Tilžės amatų parodos medaliai. Lietuvių veiklą Mažojoje Lietuvoje liudija 1910 išleistas Lietuviškojo ulonų 12-ojo pulko Įsrutyje 50-mečio medalis. Evangelikų Bažnyčios įtaką Mažojoje Lietuvoje ženklina XIX a. pabaigos Klaipėdos krašto Evangelikų Bažnyčios medalis auksinių vestuvių proga. Iki Antrojo pasaulinio karo medalius kūrė tik keletas lietuvių dailininkų. Petras Rimša sukūrė medalius: Klaipėdos išvadavimas (1924), 400 metų Lietuviškai knygai (1947), jubiliejinį medalį K. Donelaitis (1955). 1928 išleistas pagal jo projektą sukurtas medalis Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 5 metų sukaktuvėms paminėti. Šio medalio averse ir reverse įrašyta: KAS MŪSŲ – KOVA ĮGYSIM, KAS IŠKOVOTA – MYLĖT MOKĖSIM. P. Rimšos medalių kompozicijos sudėtingos, sudarytos iš gausybės griežtos ornamentikos vaizdinių elementų. 1922 sukurtas Juozo Zikaro medalis-plaketė (daugiakampis medalis) Vydūno portretas. Daug Mažosios Lietuvos medalių kurta prasidėjus Atgimimui: nuo istorinių įvykių, žymių veikėjų portretų iki architektūros, krašto vaizdų, poetinių vizijų, dedikacijų. 1985 prie LSSR dailininkų sąjungos įsikūrusi Medalininkų sekcija surengė Kristijono Donelaičio gimimo 275 metų sukakčiai skirtų medalių konkursą. Jam medalius sukūrė dailininkai G. Jokūbonis, R. Inčirauskas, B. Vyšniauskas, E. Varnas, R. Daugintis, Z. Šilinskas, E. Pivoriūnas, rusų dailininkai K. Protopopovas, P. Dobroliubovas. E. Taujinskaitė, O. Drūlienė, P. Gintalas sukūrė Tolminkiemio plastinius vaizdus, Donelaičio portreto interpretacijas. S. Žilienė sukūrė medalį K. Donelaičio memorialinis muziejus, A. Olbutas triptiką Tolminkiemio bažnyčios statyba. Martyno Mažvydo atvaizdą ir jo pirmąją lietuvišką knygą įamžino P. Baronas, Algirdas Bosas, S. Bertulis, E. Daugulis ir P. Repšys – jie sukūrė medalį Catechizmus prasti žodžiai. Vydūnas įamžintas P. Gintalo, V. Šakalio, S. Bertulio, A. V. Burbos, V. Žuklio medaliuose. Medaliuose atsispindi Mažosios Lietuvos, prūsų istorijos, kultūros temos: A. Boso, S. Bertulio medaliuose Ieva Simonaitytė, A. V. Burbos medalyje Herkus Mantas. Gausi ir savita Motiejaus Narbuto portretų kolekcija. Minint Klaipėdos sukaktis (1992, 2002) sukurti jubiliejiniai S. Bertulio, A. Olbuto, R. Eidėjaus, S. Žilienės ir kitų medaliai. E. Frejus sukūrė seriją medalių Mažosios Lietuvos veikėjams Martynui Jankui, Jurgiui Mikšui, Simonui Dachui, Georgui Sauerweinui ir kitiems. Mažosios Lietuvos tema medalių sukūrė ir užsienio dailininkai.

Janina Abdulskytė

Antanas Olbutas

Iliustracija: Klaipėdos amatų ir žvejybos parodos medalio, 1883, aversas, varis / Iš knygos „Lietuva medaliuose XVI a.–XX a. pradžia“, 1998

Iliustracija: Klaipėdos amatų ir žvejybos parodos medalio, 1883, reversas, varis / Iš knygos „Lietuva medaliuose XVI a.–XX a. pradžia“, 1998

Iliustracija: Lietuviškojo ulonų 12-ojo pulko, dislokuoto Įsrutyje, 50-mečio medalio, 1910, aversas, sidabruotas varis / Iš knygos „Lietuva medaliuose XVI a.–XX a. pradžia“, 1998

Iliustracija: Lietuviškojo ulonų 12-ojo pulko, dislokuoto Įsrutyje, 50-mečio medalio, 1910, reversas, sidabruotas varis / Iš knygos „Lietuva medaliuose XVI a.–XX a. pradžia“, 1998

Iliustracija: Tilžės taikos medalio, 1807, aversas, varis / Iš knygos „Lietuva medaliuose XVI a.–XX a. pradžia“, 1998

Iliustracija: Tilžės taikos medalio, 1807, reversas, varis / Iš knygos „Lietuva medaliuose XVI a.–XX a. pradžia“, 1998

Iliustracija: Medalis Martyno Liudviko Rėzos gimimo 200-osioms metinėms, 1976, bronza / Algirdo Kairio nuotrauka

Iliustracija: Medalis Jurgiui Sauerveinui atminti, 1981

Iliustracija: Medalis Kristijonui Donelaičiui atminti, 1955 / Iš katalogo „Petras Rimša“, 1956

Iliustracija: Medalis Dovui Zauniui atminti, 1989 / Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka

Iliustracija: Medalio, skirto Jonui Vanagaičiui, 1992, aversas / Valentino Ivinsko nuotrauka

Iliustracija: Medalio, skirto Jonui Vanagaičiui, 1992, reversas / Valentino Ivinsko nuotrauka

Iliustracija: Medalio filosofui Imanueliui Kantui atminti, 1804, aversas, sidabras / Iš knygos „Lietuva medaliuose XVI a.–XX a. pradžia“, 1998

Iliustracija: Medalio filosofui Imanueliui Kantui atminti, 1804, reversas, sidabras / Iš knygos „Lietuva medaliuose XVI a.–XX a. pradžia“, 1998

Iliustracija: Medalis „Vydūnas, 1868–1953“, 1969 / Iš Povilo Reklaičio knygos „Prarastosios Lietuvos pėdsakų beieškant“, 1999.