Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Simon Dach

Simonas Dachas, XVII a. Mažosios Lietuvos vokiečių poetas.

Dach Simon (Simonas Dáchas) 1605 VII 29Klaipėdoje 1659 IV 15Karaliaučiuje, Mažosios Lietuvos vokiečių poetas. Palaidotas Karaliaučiaus Katedros šiaurinės dalies pogrindyje, skirtame žymiems universiteto profesoriams. Dachas kilęs iš lietuvių šeimos. Tėvas ir brolis Jonas buvo Klaipėdos teismo lietuvių kalbos vertėjai. Baigęs Klaipėdos pradžios mokyklą, Dachas nuolatos gyveno Karaliaučiuje ir suvokietėjo. 1618–1621 mokėsi Karaliaučiaus Katedros vokiškoje mokykloje, 1622–1624 Wittenbergo protestantų mokykloje, 1624–1626 Magdeburge. 1626–1630 Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją. Domėjosi kalbomis, ypač graikų ir lotynų rašytojų kūriniais. 1633–1639 Karaliaučiaus Katedros mokyklos mokytojas, vedėjo pavaduotojas (Korektor). 1639 IV 12 Dachas pripažintas filosofijos magistru, paskirtas Karaliaučiaus universiteto profesoriumi, 1656 išrinktas rektoriumi. Nuo 1630 rašė eilėraščius lotynų ir vokiečių kalbomis, daugiausia proginius: vestuvėms, žymių asmenybių laidotuvėms, t. p. dainas ir giesmes liuteronams. Dacho kūrinių vokiečių kalba žinoma per 1000, lotynų kalba – apie 250. Dacho eilėraščiai ir giesmės giliaprasmės. Senuose lietuvių evangelikų liuteronų giesmynuose buvo Dacho parašytų giesmių. Viena jų Amžiau, tu saldus, tėviškė teisiųjų išsilaikė iki šių dienų. Daugelis Dacho kūrinių tapo mėgstamomis giesmėmis. Kai kurios jų išverstos į lietuvių kalbą ir pateko į lietuviškus giesmynus. Jas vertė M. Švoba, D. Kleinas, Pričkus Pretorijus, Jonas Rikovijus, Jokūbas Perkūnas, Ernestas Dycelijus, J. A. Cezaris ir kiti. Dachas parašė garsųjį eilėraštį-dainą Ännchen von Tharau, 1637 [Anikė iš Toravos]. Ji parašyta kunigo Andreaso Neandero dukters Annos ir Dacho draugo, Laukiškos lietuvių kunigo Johanno Partatijaus vestuvių proga. Dacho vardu buvo pavadinta gatvė Klaipėdoje (dabar S. Daukanto), Šv. Jono bažnyčioje buvo Dacho portretas.

L: Simonas Dachas vėl Klaipėdoje // Svečias, 1990, nr. 1; Vieno su politika sujungto Klaipėdos šulinio istorija // Lietuvos pajūris, 1988, nr. 80.

MLFA

Iliustracija: Simonas Dachas