Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažosios Lietuvos Akademija

mokslinė organizacija, veikusi visuomeniniais pagrindais.

Mažõsios Lietuvõs Akadèmija, mokslinė organizacija, veikusi visuomeniniais pagrindais. Įsteigta 2002. Tikslas ir uždaviniai – studijuoti ir puoselėti Mažosios Lietuvos bei su ja istoriškai susijusią kuršių, prūsų ir kitų kultūrą, koordinuoti ir skatinti Mažosios Lietuvos Akademijos veiklą, skelbti jos laimėjimus. Sektoriai bei jų vadovai: etnologija (doc. Rimantas Balsys), etnomuzikologija (doc. Rimantas Sliužinskas), menotyra (prof. Daiva Kšanienė), kalbotyra (doc. Jonas Bukantis), istorija (dr. Silva Pocytė), pedagogika (doc. Stanislava Jareckaitė), teologija (kun. Darius Petkūnas), kultūros paveldas (dr. Martynas Purvinas, Marija Purvinienė), ryšiai su visuomene (Rūta Mačiūnienė). Prezidentė – prof. Audronė Kaukienė, viceprezidentė – D. Kšanienė. 2003 buvo 50 narių (daugelis iš Klaipėdos universiteto).

Audronė Kaukienė