Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Darius Petkūnas

kunigas, religinės spaudos darbuotojas.

Petknas Darius 1969 IV 19Klaipėdoje, kunigas, religinės spaudos darbuotojas. 1987–1993 studijavo Kauno technologijos universitete, įgijo inžinieriaus specialybę. Papildomai nuo 1990 studijavo Talino evangelikų liuteronų teologijos institute. 1991 VII 28 Kretingos liuteronų bažnyčioje įšventintas kunigu diakonu, paskirtas aptarnauti Kretingos, Priekulės, Palangos, Katyčių ir Natkiškių parapijas. 1994 baigęs teologijos studijas Taline, 1995–1996 tobulinosi Oxfordo universitete, 1998 Tartu universitete įgijo teologijos magistro vardą. 2004 Helsinkio universitete įgijo teologijos daktaro laipsnį. 1992–1996 redagavo ir leido žurnalą Keleivis (išėjo 17 numerių), evangelikų liuteronų spaudinių Pamaldų liturgija (1998) ir Dr. Martyno Liuterio Mažasis katekizmas ir krikščioniškasis mokymas (1998) vienas rengėjų. Parašė mokslinių straipsnių apie K. Donelaitį, Lietuvos ir Lenkijos XVI–XVII a. Reformatų Bažnyčios liturgijas. 1992 buvo Klaipėdos universiteto Teologijos katedros vienas steigėjų. Nuo 1995 Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios konsistorijos prezidiumo narys, Klaipėdos universiteto Evangeliškosios teologijos katedros dėstytojas. Nuo 1997 atstovauja konsistorijai jos santykiuose su Didžiosios Britanijos ir Airijos Anglikonų Bažnyčiomis. Nuo 2003 Mažosios Lietuvos Akademijos teologijos sektoriaus vadovas. Petkūno pastangomis atkurtos kelios evangelikų liuteronų parapijos, Klaipėdos krašto parapijoms grąžinti anksčiau uždaryti maldos namai.

Albertas Juška

Iliustracija: Kunigas Darius Petkūnas, 2004

Iliustracija: Dariaus Petkūno knygos „Šventosios vakarienės apeigos XVI a.–XVII a. pradžios Lenkijos ir Lietuvos reformatų bažnyčių agendose“ (anglų kalba), viršelis, 2004 / Iš Dariaus Petkūno rinkinio

Iliustracija: Kunigas Darius Petkūnas ir jo žmona Inga su dukromis Auguste ir Ieva, 2005 / Iš Dariaus Petkūno rinkinio

Iliustracija: Kunigas Darius Petkūnas laimina giminaičių ir kraštiečių pastatytą paminklinį ženklą Kristijonui Donelaičiui Rambyno–Bitėnų kapinaitėse, kurio autoriai – architektai Marija ir Martynas Purvinai, 2003