Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rūta Trudė Kėkštaitė-Mačiūnienė

XX–XXI a. pedagogė, visuomenininkė.

Kėkštáitė-Mačinienė Rūta Trudė 1929 X 11Dinviečiuose (Klaipėdos aps.) 2015 VI 10Klaipėdoje, pedagogė, visuomenininkė. Martyno Kėkšto duktė, Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkė, Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ viena steigėjų, seimelio iždininkė, vicepirmininkė, nuo 1999 pirmininkė. Išlaikė savo giminių Zaunių, Brožaičių, Juzaičių, Kalvių, Kėkštų kovos už lietuvybę tradicijas, Mažosios Lietuvos fondo atstovė Karaliaučiaus krašto lietuviškoms mokykloms remti. Nuo 1989 drauge su Aniceta Sabaliauskiene ir Audrone Kaukiene pradėjo rengti kasmetines konferencijas (nuo 2001 – Mažosios Lietuvos akademija), skirtas Tilžės aktui paminėti, klaipėdiškių kalbai, istorijai, tautosakai, etnografijai, buvusių Mažosios ir Didžiosios Lietuvos lietuvių ryšiams, išeivių, žvejų ir laivininkų pasaulėjautos ypatumams ir kita. Klaipėdos labdaros ir kultūros draugijos Sandora narė. 1936 Kėkštaitė-Mačiūnienė su tėvais iš kaimo atsikėlė į Klaipėdą, 1939 kovo mėn. naciams užgrobus kraštą ir tėvui pasirinkus Lietuvos Respublikos pilietybę, šeima buvo ištremta į Didžiąją Lietuvą, gyveno Kaune. Su motina Trude Brožaityte-Kėkštiene, broliu Evaldu ir seserimi Milda Veronika 1944 VI 15 buvo išvežta darbams į Pietų Vokietiją. Po Antrojo pasaulinio karo grįžo į Lietuvą, buvo laikoma Kybartų karo pabėgėlių repatriantų stovykloje. 1946–1952 dirbdama Klaipėdos vandentiekio ir kanalizacijos treste apskaitininke bei valytoja baigė vidurinę mokyklą ir Mokytojų institutą. Mokytojavo mieste ir rajone. 1970 neakivaizdžiai baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. 1970–1984 Klaipėdos 12-osios vidurinės mokyklos mokytoja. 1986–1991 Buitinio aptarnavimo kombinato Rasa darbininkė. Už nuopelnus Lietuvos Respublikai apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu (2005). Vyras Erikas Mačiūnas (1931–1986). Sūnus Erikas (g. 1955), gydytojas higienistas, dukra Jūratė (g. 1960), pedagogė matematikė. Abu vedę. Vaikaitis Eimantas Vitkus aktyviai dalyvauja Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ veikloje.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Rūta Kėkštaitė-Mačiūnienė, 1979

Iliustracija: Dr. Martynas Purvinas ir Rūta Kėkštaitė-Mačiūnienė atidarant Klaipėdos mokslinę konferenciją, 2000