Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvos-Klaipėdos kultūrinio bendradarbiavimo sąjunga

Didžiosios ir Mažosios Lietuvos kultūrinio bendradarbiavimo sąjunga, nedidelė kultūros organizacija.

Lietuvõs-Klapėdos kultrinio bendradarbiãvimo sjunga, Didžiõsios ir Mažõsios Lietuvõs kultrinio bendradarbiãvimo sjunga, nedidelė kultūros organizacija, turėjusi keliasdešimt narių – žymių valstybės, mokslo ir kultūros veikėjų iš Didžiosios Lietuvos (daugiausia iš Kauno). Juos siejo ryšiai su atitinkamų sričių atstovais Klaipėdoje Ernestu Galvanausku, Vaclovu Sidzikausku, A. Merkiu, Jonu Navaku, G. Valančiumi, Adomu Braku ir Martynu Braku, Miku Šlaža, Dovu Zauniumi ir kitais. Pirmininkas Kazys Pakštas ir Paulius Slavėnas. Sąjunga veikė 1933 V 19–1935 XI 18, tikslas – kultūrinių ryšių tarp Didžiosios ir Mažosios Lietuvos stiprinimas. Daugiausia nuveikta mokslo ir propagandos srityse: išleista knygų, paskaitų konspektų, straipsnių, surengta ekskursijų, nuo 1934 organizuotos Jūros dienos, 1935 – Mažosios Lietuvos paroda Kaune ir Klaipėdoje. Lietuvos-Klaipėdos kultūrinio bendradarbiavimo sąjungos diena – sausio 15-oji. 1935 XI 18 suvažiavime dėl politinių aplinkybių nutarė pasivadinti Vakarų sąjunga (dar Lietuvos Vakarų sąjunga).

L: Žostautaitė P. Lietuvos Vakarų sąjunga (1933–1939) // Lietuvos mokslų akademijos darbai. A serija. 1977, t. 2, p. 83–93; Kairiūkštytė N. Pastangos suartėti su lietuvininkais XX a. IV dešimtmetyje. // Voruta, 2002, nr. 16 (514), p. 6–7.

Nastazija Kairiūkštytė