Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Brakas

Mažosios Lietuvos teisininkas, istorikas, XX a. visuomenės veikėjas.

Brãkas Martynas 1907 X 30Jankaičiuose (Klaipėdos aps.) 2000 I 24Sioux Fallse (JAV)), teisininkas, istorikas, visuomenės veikėjas. Dailininko Adomo Brako brolis. Nuo 1911 gyveno Klaipėdoje. 1927 baigė Karalienės Luizės gimnaziją Klaipėdoje. Dalyvavo Lietuvos jūrų skautų veikloje. 1929–1934 studijavo teisę ir ekonomiką Londono Ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje, teisę Berlyno, Kielno ir Kolio universitetuose Vokietijoje. 1938 įgijo teisėjo kvalifikaciją ir buvo paskirtas Klaipėdos apygardos teismo pagalbiniu teisėju. 1939 I–III – Lietuvos gubernatūros Klaipėdoje patarėjas teisės klausimais. 1939 su kitais dalyvavo Berlyno derybose dėl Lietuvos valstybės laisvosios ekonominės zonos Klaipėdos uoste. 1940 Klaipėdos uosto bendrovės direktorius. Optavo Lietuvos pilietybę. 1934–1944 dar dėstė teisę Prekybos institute Klaipėdoje ir Šiauliuose. 1940–1941 dirbo Potsdame (Vokietijoje) Vandens kelių administravimo direkcijoje. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, grįžo į nacių okupuotą Lietuvą. 1941–1942 Šiaulių apygardos teismo prokuroro padėjėjas. 1942–1944 advokatas Šiauliuose. 1944 su žmona dane Gunhilde per Vokietiją pasitraukė į Daniją. 1946–1947 JAV kariuomenės Vokietijoje civilinės cenzūros cenzorius. 1949–1950 Danijos Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas. 1951–1952 VLIK, įsikūrusio Vokietijoje, Vykdomosios tarybos narys; atstovavo Mažajai Lietuvai. 1952 Mažosios Lietuvos tarybos vicepirmininkas. 1952 atvyko į JAV. 1954–1964 Lietuvos laisvės komiteto Niujorke narys ir vienas iš Lietuvos atstovų Pavergtųjų Europos tautų seime. 1954–1983 Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio pirmininkas. 1954 su Erdmonu Simonaičiu ir Jonu Budriu JAV Valstybės departamentui įteikė Mažosios Lietuvos tarybos memorandumą. 1964–1973 dėstė vokiečių kalbą Augustanos koledže Sioux Fallse, (Pietų Dakotoje, JAV). Parašė studijų, straipsnių Mažosios Lietuvos temomis lietuvių spaudoje ir tarptautinės teisės, Lietuvos statuso klausimais įvairiuose žurnaluose. Parengė ir redagavo studijų rinkinį (angliškai, vokiškai ir lietuviškai) apie Mažąją Lietuvą Lithuania Minor (1976). Nuo 1985 buvo J. Užpurvio veikalo Trys kalbinės studijos redakcinės komisijos pirmininkas. 1995 Vilniuje išleista M. Brako monografija Mažosios Lietuvos politinė ir diplomatinė istorija.

LE

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Martynas Brakas

Iliustracija: Martynas Brakas, grįžęs atostogų pas Miką Buntiną, jo žmoną (Brakų seserį) Marinkę, su Broliais Adomu ir Jonu, 1931 / Iš žurnalo „Lietuvių dienos“, 1987, nr. 8

Iliustracija: Martyno Brako šeima Niu Džersyje, 1985. Iš kairės sūnus Martynas, tėvai Gunhilde ir Martynas Brakai, dukra Gunda ir sūnus Jurgis / Iš žurnalo „Lietuvių dienos“, 1987, nr. 8