Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvos Vakarų sąjunga

visuomeninė politinė organizacija.

Lietuvõs Vakar sjunga, visuomeninė politinė organizacija, veikusi 1935 XI 17–1939. Centras Kaune. Įkurta vietoj Lietuvos-Klaipėdos kultūrinio bendradarbiavimo sąjungos. 1939 turėjo 25 skyrius, 716 narių. Siekė stiprinti Klaipėdos krašto kultūrinius ryšius su kitomis Lietuvos sritimis, stengėsi atremti hitlerininkų propagandą dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Vokietijos. Lietuvos Vakarų sąjunga rengė paskaitas, parodas, literatūros vakarus, reiškėsi spaudoje, 1936 I–1939 III Klaipėdoje leido dienraštį „Vakarai“. Lietuvos Vakarų sąjungą rėmė Lietuvos vyriausybė. Pirmininkai Vaclovas Sidzikauskas ir Paulius Slavėnas. Veikloje dalyvavo Kazys Binkis, Zenonas Ivinskis, Povilas Pakarklis, Kazys Pakštas, Antanas Salys, Pranas Skardžius, Vincas Vileišis ir kiti. 1939 Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, Lietuvos Vakarų sąjunga uždaryta; nariai ir skyriai prisijungė prie Tėvynės sąjungos.

L: Žostautaitė P. Lietuvos Vakarų sąjunga (1933–1939) // Lietuvos mokslų akademijos darbai. A serija. 1977, t. 2, p. 83–93; Kairiūkštytė N. Pastangos suartėti su lietuvininkais XX a. IV dešimtmetyje. // Voruta, 2002, nr. 16 (514), p. 6–7.

Nastazija Kairiūkštytė