Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jūros diena

šventė, skirta populiarinti jūrininkystę, laivininkystę ir uostus bei ugdyti jūrinį sąmoningumą visuomenėje.

Jros dienà. Pirmoji Lietuvoje oficiali viso pajūrio krašto Jūros diena įvyko 1934 VIII 11–13. Daugiau lokalinio pobūdžio Jūros dienų buvo švenčiamos jau 1927 Šventojoje ir 1928 Klaipėdoje. Šventės buvo skirtos populiarinti jūrininkystę, laivininkystę ir uostus bei ugdyti jūrinį sąmoningumą visuomenėje. Jūros diena buvo švenčiama ne vien pajūryje, bet ir visuose žymesniuose Lietuvos miestuose. Klaipėdoje Jūros dienos organizavimo komitetui vadovavo Jonas Šimoliūnas, o Kaune (visam kraštui) – Z. Bačelis. Į Klaipėdą 1934 suvažiavo apie 60 tūkstančių žmonių, Jūros diena tęsėsi tris dienas, buvo atvykęs ir kalbėjo Prezidentas Antanas Smetona, Martynas Jankus ir kiti. Ta proga buvo išleista Kazio Pakšto knyga Baltijos jūra. Atkūrus Nepriklausomybę, Jūros dienos atnaujintos 1995.

Povilas Almis Mažeika

Iliustracija: Martynas Jankus kalba pirmojoje Jūros dienos šventėje Klaipėdoje, 1934 / Iš Pranio Alšėno knygos „Martynas Jankus“, 1967

Iliustracija: Pirmoji Jūros dienos šventė Klaipėdoje, 1934. Pakyloje Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, Martynas Jankus, Martynas Žvilius, generolas Vladas Nagevičius, kiti / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondo