Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrich Holz

Heinrichas Holcas, XIX a. spaustuvininkas.

Holz Heinrich (Heinrichas Hòlcas) 1826 V 13 1894 XI 4, spaustuvininkas. Holzo ir Šerniaus spaustuvės (1875–1894) steigėjas. Redagavo F. W Horcho našlės spaustuvės laikraštį Bürgerzeitung (iki 1860 nr. 3). Gali būti, kad poligrafininko kvalifikaciją Holzas įgijo šioje spaustuvėje. Vėliau Holzas perėjo į H. Posto spaustuvę Tilžėje; dirbo techninio skyriaus vedėju. Persikėlęs į Klaipėdą, ketino leisti lietuviškas knygas. Holzas pasikvietė Martyną Šernių. Holzas išleido Krikščioniškas kalendras ant meto 1877 (pirmąjį po 1869 kalendorių Klaipėdai). Jas sudaryti ir redaguoti jis pasikvietė precentorių J. F. Kelkį. Šiam mirus, kalendorių ėmė sudarinėti M. Šernius. Jo parengtos Lietuviškos (nuo 1879 Lietuviškosios) kalendros (1877–1914) tapo vienu skaitomiausių leidinių. Ne mažiau kaip 12 miestų ir gyvenviečių knygininkams, krautuvininkams Holzas ir Šernius tiekė kalendorius. Jie buvo pardavinėjami net Kaukėnuose, Kraupiške, Stalupėnuose. Lietuviškoje ceitungoje Holzas nuolatos skelbė parduodamų knygų bibliografinius sąrašus. Per rinkimus į Prūsijos ir Vokietijos aukščiausiosios valdžios institucijas liberalai spausdindavo atsišaukimus, raginančius balsuoti už jų kandidatus. Užsakymai juos spausdinti tekdavo ir Holzui bei Šerniui.

L: Kaunas D. Iš lietuvių knygos istorijos. V., 1986, p. 34–35; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 238, 412, 452, 495.