Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Laukininkų Prietelis“

„Lietuviškos ceitungos“ mėnesinis priedas, ėjęs 1896–1900 Klaipėdoje.

„Laukiniñkų Pretelis“, Lietuviškos ceitungos mėnesinis priedas, ėjęs 1896 XII–1900 I Klaipėdoje, pradžioje Laukininko Prietelio, nuo 1898 Laukininkų Prietelio pavadinimu. Spausdino žemdirbystei, ūkininkavimui, namų tvarkymui skirtus straipsnius, patarimus. Redaktorius Martynas Šernius, o atsakinguoju redaktoriumi 1896 pasirašinėjo J. Schmidtas (2 nr.), 1897 C. Skroblys (10 nr.), 1898 M. Šernius (12 nr.), 1899–1900 Augustas Juodaitis (14 nr.). Leidėja ir spaustuvė Holco ir Šerniaus įpėdinis. Spausdintas gotikiniu šriftu. Išėjo 38 numeriai. Sustojus Laukininkų Prieteliui, išėjo „Lietuvos Ūkininkas“.

L: A. B. Klaipėdiškis (Bruožis). Prūsų lietuvių laikraščiai. 1914.

LE