Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Voska

XIX–XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas.

Voskà Kristupas 1861 XII 21Stulbeikiuose (Tilžės aps.) 1905 XI 1Tilžėje, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. Mokėsi Tilžės gimnazijoje. Buvo „Birutės“ draugijos (1885), Lietuviškos konservatyvų draugystės (1892) vienas steigėjų ir vadovų. Prisidėjo steigiant Tilžės lietuvininkų bažnyčios chorą, vėliau išaugusį į (1895). 1896–1897 redagavo Lietuvišką laišką. 1889 su Martynu Jankumi Ragainėje įsteigė spaustuvę, redagavo ir leido laikraštį Naujos žinios, prisidėjo redaguojant Varpą, išleido Lietuviškas kalendras (1890).

Daiva Kšanienė

Iliustracija: Kristupas Voska