Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Banaitis

Juras Banaitis, XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Mažosios Lietuvos kraštotyrininkas, tautosakininkas, dailininkas, rašytojas, knygų platintojas.

Banáitis Jurgis, Juras 1871 IV 20Paskalviuose (Ragainės aps.) 1905 II 26Tilžėje, Mažosios Lietuvos kraštotyrininkas, tautosakininkas, dailininkas, rašytojas, knygų platintojas. XIX a. pabaigoje Įsrutyje tarnavo lietuvių ulonų pulke. Peticijų Prūsijos valdžiai dėl lietuvių kalbos grąžinimo į mokyklas vienas organizatorių. Talkino rengiant lietuvių skyrių Paryžiaus pasaulinėje parodoje (1900). Lietuvininkų susivienijimo Prūsuose (1901–1905) aktyvus narys. Bendradarbiavo su Birutės draugijos veikėjais, M. Jankumi ir kitais. Vienas aktyvesnių Litauische literarische Gesellschaft bendradarbių. Užrašytų Paskalvių apylinkės gyventojų papročių, padavimų, dainų (kai kas paskelbta rinkinyje Iš Mažosios Lietuvos tautosakos, 1937) dalį nusiuntė Jonui Basanavičiui, dalį surinktos medžiagos sudegino motina (matyt, surinkimininkė). Lietuvių namelio-muziejaus Tilžėje Jokūbynės parke steigimo iniciatorius ir organizatorius. Norėdamas kaupti archeologinę medžiagą, įsidarbino virėju Nemuną valančioje žemsiurbėje. Banaičio surinkti archeologiniai radiniai ir etnografiniai dalykai sudarė pagrindą 1905 atidaryto lietuviško namelio Tilžėje ekspozicijai. Nemažai archeologinių radinių atiteko Prussia muziejui Karaliaučiuje, o etnografiniai dalykai buvo perduoti prof. Augustui Niemiui, tautosakos medžiaga – prof. Aleksandrui Kuršaičiui. Mirė nuo džiovos.

L: [Bruožis A.] Jurgis Banaitis // Kaimynas, 1905 IV 7, nr. 14.

Vaclovas Bagdonavičius

Vytautas Šilas

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Jurgis Banaitis / Iš Evos Banaitytės-Koch albumo

Iliustracija: Lietuvių tautosakos archyvo leidinio „Tautosakos darbai“ t. III, 1937, antraštinis puslapis