Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Knygų leidybos draugijos

lietuviškų knygų leidimo organizacijos.

Knỹgų leidýbos draugjos. Pirmoji Mažosios Lietuvos lietuviškų knygų leidimo organizacija – 1894 Tilžėje įkurta Lietuvių knygos draugija, išleidusi tik vieną leidinį. 1904?–1938 Tilžėje veikė Vydūno kūrinių leidimo ir platinimo draugija „Rūta“, išleidusi 52 knygas lietuvių kalba, žurnalus, lietuviškus atvirukus. 1911–1914 veikė baptistų organizuota Klaipėdos lietuviškų krikščioniškų raštų leidimo draugija, ji išleido nedidelių spaudinėlių religinės moralės tema, giesmyną Naujos giesmių knygos <...> (apie 1912). Mažosios Lietuvos spaudos kooperatyvas, ribotos atsakomybės bendrovė „Lituania“ (veikė 1911–1916 ir 1919–1920) Klaipėdoje. Svarbiausias leidinys – nuo 1911 liepos pradžios ėjęs Lietuviškų konservatyvų skyrimo draugijų idėjas propagavęs laikraštis „Apžvalga“. 1914–1922 Tilžėje veikė knygų ir laikraščių leidybos draugija „Spauda“, turėjusi spaustuvę, kurioje išspausdinta 14 knygų ir smulkių spaudinių, 4 laikraščiai ir kiti leidiniai. 1914 vasarą Klaipėdoje veikė leidybos draugija „Diegas“, išleidusi vieną leidinį. Leidyboje reiškėsi ir 3 etninėje Vokietijoje veikusios draugijos. Centrinė Prūsijos religinių raštų platinimo draugija Berlyne 1944 išleido nedidelę religinę brošiūrėlę, pažymėtą 112 numeriu. Daugiau jos leidinių lietuvių kalba nerasta. Sistemingai lietuviškas knygas 1858–1884 leido Wuppertalio religinių raštų draugija Barmene, išleidusi 11 lietuviškų spaudinių. Knygas vertė Reino misijos mokyklos Barmene auklėtiniai lietuviai: Kristupas Jedinaitis, Frydrichas Matukaitis, Jurgis Meškaitis ir kiti. XIX a. pabaigoje leidyboje pirmavo Tarptautinė religinių raštų draugija (centras – Hamburge), Pirmuosius lietuviškus religinius raštus išleido 1894. Tai 32 smulkių (po 4 puslapius) brošiūrėlių serija anglišku pavadinimu Biblereading [Biblijos skaitymai] ir knygelė Pilnasis tikėjimas. Iš viso žinomi 59 šios draugijos leidiniai, išspausdinti 1894–1914. Karaliaučiuje veikė šios religinės literatūros leidybos draugijos: Biblijos platinimo tarp lietuvių tautos draugija (Verein zur Förderung der Bibel bei der litauischen Nation), veikė 1810–1818, 1816 išleido Bibliją; Karaliaučiaus miesto vidaus misijos (veikė 1904?–1913) kasmet išleisdavo Rytprūsių generalinio vyskupo pamokslą vokiečių, lenkų ir lietuvių kalbomis (vertė kunigas Mikelis Šuišelis), skirtą Amžinybės (Mirusiųjų prisiminimo) šventei (po 8 puslapius).

Vytautas Gocentas

Vilius Ašmys